Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Jelínek, František Vojtěch

Tisk


Charakteristika: Skladatel a organizátor hudebního dění

Datum narození/zahájení aktivity:5.10.1787
Datum úmrtí/ukončení aktivity:7.11.1859
Text
DíloLiteratura

Jelínek, František Vojtěch, skladatel a organizátor hudebního dění, narozen 5. 10. 1787, Klatovy, zemřel 7. 11. 1859, tamtéž.

 

Absolvoval bohoslovecká studia. V roce 1811 se stal kaplanem v Klatovech, kde za tři roky postoupil do funkce administrátora a rok na to do funkce děkana. Zasadil se o rekonstrukci budovy děkanství a děkanského chrámu Narození Panny Marie. Rovněž nechal postavit nové varhany v kostele sv. Martina v Hůrce u Klatov a staré odtud přenesl do hřbitovního kostelíka sv. Jakuba. Byl hudebním nadšencem, staral se o chrámovou hudbu. Spolupracoval s ředitelem kůru Pavlem Skřivánkem, který na jeho podnět provozoval velké figurální mše za spoluúčasti kapelníka husarského pluku Františka Klímy a skladatele Leopolda Měchury. S posledně jmenovaným Jelínek příležitostně pořádal na faře tzv. večerní hudební zábavy. V době cholerové nákazy se staral o nemocné. Roku 1833 byl členem deputace klatovského magistrátu, která apelovala na císaře Františka I. na audienci v Plzni, aby klatovské gymnázium opět získalo obě humanitní třídy, které mělo podle nového dekretu ztratit. Byl považován za autora kdysi oblíbené Koledy klatovské a skladby Inkognito. Napsal též několik písní, deklamovánek a příležitostných veršovaných prací na své spolubratry. V padesátých letech devatenáctého století vydal duchovní spis Cesta křížová… v nakladatelství Josefa Vrby. Pro svojí obětavou duchovní i kulturní činnost se těšil velké oblibě místního obyvatelstva. Dlouho trpěl revmatizmem, zemřel po těžké nemoci na ochrnutí plic.


Dílo

Dílo literární

 

Cesta křížová aneb rozjímání utrpení pána našeho Ježíše Krista ke vzbuzení víry, naděje, lásky křesťanské, jakož i vroucí lítosti v srdci hříšném a k utěšení duše kající vydaná od Františka Jelínka (Klatovy).

Literatura

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

 

II. Ostatní

www.ucps.cz/portal/cz/01-01-clanek.php?see_ID=512

 

Jiří Bernkopf

Datum poslední změny: 7.10.2011