Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Rektorys, Artuš 2)

Tisk


Charakteristika: Hudební skladatel, hornista a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:29.4.1935
Text
DíloLiteratura

Rektorys, Artuš, hudební skladatel, hornista a pedagog, narozen 29. 4. 1935, Praha.

 

Artuš Rektorys pocházel z hudebnické rodiny – jeho matka byla absolventkou pražské konzervatoře a jeho dědečkem byl Artuš Rektorys, pražský hudební vydavatel a organizátor hudebního života. Po ukončených studiích na klasickém gymnáziu, studoval dva roky na Pedagogickém hudebním ústavě v Praze. V letech 1952–58 studoval na pražské konzervatoři dva obory – lesní roh a klavír. V té době se začal věnovat skladbě pod vedením Františka Píchy. Po ukončené konzervatoři odjel do Plzně, kde se natrvalo usadil. V Plzni nejdříve působil v operním orchestru Divadla Josefa Kajetána Tyla jako hráč na lesní roh a tuto funkci vykonával až do roku 2000. Rektorys se však i nadále věnoval skladbě a stal se žákem skladatele a pedagoga Josefa Bartovského. V letech 1960–80 působil jako učitel na Lidové škole umění v Plzni. V roce 1974 získal místo pedagoga na dechovém oddělení plzeňské konzervatoře, kde působil až do roku 2006. Významná část jeho skladatelské činnosti je věnována hudebnímu oživení činoherní tvorby. V letech 1972–74 se podílel na provedení dvanácti rozhlasových her v plzeňském rozhlasovém studiu. V průběhu dalších osmnácti let zaznělo s jeho hudbou 28 rozhlasových her a pohádek. Dlouholeté působení v operním orchestru Divadla Josefa Kajetána Tyla mělo velký vliv na Rektoryse, jenž měl velmi blízko ke scénické hudbě a skládal převážně pro inscenace režiséra Oty Ševčíka. V roce 1988 byl jmenován zasloužilým umělcem stejnojmenného divadla. Skladatel též spolupracoval s činoherní skupinou Jiřího Chmeláře a Jany Klatovské, jež se věnovala inscenacím pro děti a mládež. Po dobu třiceti pěti let (1966–2001) psal pro tuto skupinu hudbu a podílel se i na četných klavírních interpretacích. Rektorys psal i hudbu pro děti. Je autorem cyklu Kytička obsahující dvanáct písní na text Hany Kohoutové.


Dílo

I. Dílo hudební (výběr)

Klavírní hudba

2 polky, 1961–1962;

Elegie, 1974;

Slovenský tanec, 1976;

Nálada pro klavír, 1991;

Dětské skladby pro klavír, 1991;

Drobné skladby pro klavír, 2003;

Pět barevných království, 2003;

Komorní

Fantazie c-moll pro lesní roh a klavír, 1958;

Fantazie Es-dur pro lesní roh a klavír, 1958;

Suita c-moll pro dechové kvinteto, 1959;

Maestoso pro žestě a tympány, 1959;

Zámecká suita pro 6 lesních rohů, 1973;

36 etud pro lovecký roh, 1974;

Pohádky před spaním pro dechové kvinteto, 1977;

Miniatury pro flétnu, hoboj a klarinet, 1977;

Fanfára pro 6 lesních rohů „300 let lesního rohu v Čechách“, 1980;

3 skladby pro 6 lesních rohů, 1981;

Elegie pro lesní roh a klavír, 1982;

Koncert pro lesní roh a klavír, 1983;

Barevné noty pro dechové kvinteto, 1985;

Slavnostní fanfára k 25 letům Plzeňské konzervatoře, 1986;

Scherzo pro dechové kvinteto, 1989;

Andante pro lesní roh a klavír, 1993;

Nálada pro flétnu a klavír, 1993;

Nálada pro klarinet a klavír, 1994;

Nálada pro fagot a klavír, 1994;

Nálada pro trubku a klavír, 1995;

Nálada pro lesní roh a klavír, 1996;

Nálada pro pozoun a klavír, 1996;

Nálada pro tubu a klavír, 1997;

3 melodie pro baryton a klavír, 1998;

Dechový kvartet, 2001;

Malá suita pro 2 housle a klavír, 2003;

Scherzo pro 2 flétny a klavír, 2003;

Capriccio pro lesní roh a klavír, 2005;

Kvintet pro 2 flétny, klarinet, basklarinet a klavír, 2006;

Koncertino pro zobcovou flétnu a klavír, 2006;

Orchestrální

Hrozba. Hudba k baletní miniatuře pro velký orchestr, 1977;

Hosanna. Úvodní hudba k Missa festa, 2005;

Alleluja. Závěrečná hudba k Missa festa, 2006;

Vokální

Sny. Písňový cyklus na slova Fráni Šrámka pro alt a klavír, 1959;

Písně intimní. Dvě písně pro střední hlas a klavír, 1959;

Láska. Písňový cyklus pro soprán a klavír, 1959;

Naděje. Písňový cyklus na starojaponské verše pro alt a klavír, 1959;

Balada z nemocnice. Na slova Jiřího Wolkra pro baryton a alt, 1959;

Dvě písně na starofrancouzskou poezii pro alt a klavír, 1960;

Pokora. Písňový cyklus na slova Jiřího Wolkra pro tenor a klavír, 1960;

Deště. Písňový cyklus na starokorejské verše pro baryton a klavír, 1960–1961;

Kytička. Písňový cyklus na slova Hany Kohoutové pro dětský sbor a klavír, 1961;

Sedmikrásky. Cyklus 24 písní na lidové texty pro dívčí trio a klavír, 1976;

Splitské písně. 5 chorvatských lidových písní pro dívčí trio a klavír, 1977

3 německé lidové písně pro dívčí trio a klavír, 1982;

Dvě modlitby na latinský text pro baryton a klavír, 1995;

Seminář. 12 písní pro dětské hlasy na vlastní texty, 2003;

Šest písní pro dětský hlas a klavír, 2004;

Písničky o zvířátkách. Cyklus 7 písní pro dětský sbor a klavír, 2004;

Missa festa, Mše na latinský text pro sóla, smíšený sbor, varhany a komorní orchestr, 2004;

Gloriosa Virgo Maria. Slavnostní zpěv pro sbor, varhany a komorní orchestr na latinský text, 2006.

II. Dílo literární

Viktor Dyk o Bedřichu Smetanovi (Smetana 1, 1936, č. 5, s. 30);

Sedmdesátpět let Bohumila Benoniho (Smetana 1, 1936, č. 11–12, s. 85–88);

Repertoár O. Ostrčila v r. 1919–1945 (Smetana 1, 1936, č. 15, s. 124–128);

35 let se Zdeňkem Nejedlým (Smetana 2, 1938, č. 7, s. 65–68);

Z dopisů Jos. B. Foerstra Zd. Nejedlému (Smetana 2, 1938, č. 7, s. 69–70).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

II. Ostatní

Bokůvková, Vlasta: Portréty plzeňských skladatelů. Artuš Rektorys (Plzeň 2005).

Silvana Karafiátová

Datum poslední změny: 28.1.2012