Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Brosmann, Antonín Jan N.

Tisk

(Damasus a Sancto Hieronymo)

Charakteristika: skladatel, hudební teoretik, hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:7.9.1731
Datum úmrtí/ukončení aktivity:16.9.1798
Text
DíloLiteraturaArchiválie

Brosmann, Jan Antonín Nepomuk (Damasus a Sancto Hieronymo), skladatel, hudební teoretik a hudební pedagog, narozen 7. 9. 1731, Fulnek, zemřel 16. 9. 1798, Příbor.

 

V roce 1750 se stal piaristou a přijal řádové jméno Damasus a Sancto Hieronymo, kterým se podepisoval na svých rukopisech. Již před přijetím do řádu nabyl obecného i hudebního vzdělání u augustiniánů ve Fulneku. Působil jako prefekt a profesor filozofie piaristické školy v Mikulově, regent zpěváckého semináře Lichtenštejnova v Kroměříži (1768–75), rektor v Příboře, farář a rektor v Bílé Vodě (od roku 1778), kde se seznámil s Karlem Dittersdorfem (arcibiskupský kapelník na Jánském Vrchu). Po návratu do Příbora se stal prefektem kláštera (od roku 1787). S Václav Kalousem (Brosmannův učitel) a Remigiem Mašátem patřil mezi nejvýznamnější skladatelské osobnosti piaristického řádu. Byl představitelem pozdního baroka s vlivy nastupujícího klasicismu. Zaměřoval se na chrámovou hudbu (mše, nešpory, litanie, graduale, offertoria a další). Jeho skladby se hrály na mnoha moravských, slezských a českých kůrech (Rychnov nad Kněžnou, Kroměříž, Brno – u augustiniánů, Rajhrad, Znojmo, Opava – u minoritů a jinde) a těšily se značné oblibě. Brosmannovu významnou pedagogickou činnost dokládají hudebně teoretické spisy o výuce zpěvu, řízení hudby a pravidlech kompozice. Mezi jeho žáky v Bílé Vodě patřil Gottfried Rieger.


Dílo

Dílo hudební (výběr)

2 sepolkra (jedno datováno 1768).

O turecké válce (Zur Zeit des Türken Krieges), kantáta (1790).

 

 

Dílo literární

De modo instituendi in cantu (O způsobu vyučování zpěvu).

De directione musicae (O řízení hudby).

De regulis composicionis (O pravidlech skladby).

Literatura

I. Lexika

Eitner, Robert: Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon, svazek 2 (Lipsko 1900).

PHSN.

ČSHS.

Straková, Theodora – Sehnal, Jiří – Přibáňová, Svatava: Průvodce po archivních fondech Ústavu dějin hudby Moravského musea v Brně (Brno 1971).

Kolektiv autorů: Malá československá encyklopedie (Praha 1984–87).

Myška, Milan – Dokoupil, Lumír: Biografický slovník Slezska a severní Moravy 9 (Ostrava 1997).

MGG2.

HSPK.

New Grove2.

Vošahlíková, Pavla a kolektiv: Biografický slovník českých zemí – 7. sešit (Praha 2007).

Kyas, Vojtěch: Průvodce po archivních fondech II Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea. Přírůstky za léta 1971–2001 a doplňky (Brno 2007).

 

II. Ostatní

d´Elvert, Christian Fridrich: Geschichte des Theaters in Mähren und Österr-Schlesien (Brno 1873).

Srb (Debrnov), Josef: Dějiny hudby v Čechách a na Moravě (Praha 1891).

Breitenbacher, Antonín: Hudební archiv kolegiátního kostela sv. Mořice v Kroměříži (Zvlaštní příloha Časopisu Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 40, 1928 a 41–42, 1929, s. 145–146).

Trolda, Emilián: Dvě sepolkra (Cyril 60, 1934, č. 3–4, s. 30–31).

Breitenbacher, Antonín: Hudební archiv z bývalé piaristické koleje v Kroměříži (Kroměříž 1937, s. 20–23).

Gardavský, Čeněk: Damasus Brosmann (dizertační práce, Brno 1937, strojopis).

Racek, Jan: Duch českého baroka. Příspěvek ke slohové a vývojové problematice české hudby 17. a 18. století (Brno 1940).

Štědroň, Bohumír: Hudební sbírka augustiniánů na Starém Brně (Věstník České akademie věd a umění, Praha 1943).

Racek, Jan: Česká hudba od nejstarších dob do počátku 19. století (Praha–Brno 1949).

Němeček, Jan: Nástin české hudby XVIII. století (Praha 1955).

Straka, Vincenc: Melodika offertorií Václava Kalouse (in: Musikologie 5, Praha–Brno, 1957, s. 51).

Zemek, Metoděj: Školní divadlo u piaristů v Příboře (Opava 1966, s. 51–52).

Gregor, Vladimír: Hudební místopis Severomoravského kraje (Ostrava 1987).

Černý, Jaromír a kolektiv: Hudba v českých dějinách od středověku do nové doby (Praha 1989).

Zuber, Rudolf: Hudební dějiny piaristické koleje v Bílé Vodě (in: Tři sta let piaristů v Jeseníkách, Moravský Beroun 2001, s. 75–99).

Sehnal, Jiří – Vysloužil, Jiří: Dějiny hudby na Moravě (Brno 2001).

Szukalská, Aneta: Oratorium breve. Antonín Jan Nepomuk Brosmann. Historicko-analytická sonda do dobové hudební produkce (Diplomová práce, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 2008).

 

http://musicsack.com/PersonFMTDetail.cfm?PersonPK=100018750

http://www.moravskekravarsko.cz/domov-mnoha-osobnosti/vyznamne-osobnosti/antonin-jan-nepomuk-brosmann-/

http://epedagog.upol.cz/eped1.2002/clanek02.htm

http://www.ebcz.eu/?do=program&program=63

Archivalie

Národní muzeum v Praze. České muzeum hudby.

http://nris.nkp.cz/HK/Katalog.aspx?sigla=ABX002

 

Moravské zemské muzeum v Brně. Oddělení dějin hudby.

http://puvodni.mzm.cz/mzm/oddeleni/hudebni_oddeleni/pruvodce_po_archivnich_fondech_I.pdf

http://puvodni.mzm.cz/mzm/oddeleni/hudebni_oddeleni/pruvodce_po_archivnich_fondech_II.pdf

 

Slezské zemské muzeum. Muzikologická podsbírka.

Fond A (rukopisy a staré tisky). Hudební archiv opavských minoritů.

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 13.4.2016