Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Gregora, František 1)

Tisk


Charakteristika: skladatel a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:9.1.1819
Datum úmrtí/ukončení aktivity:27.1.1887
Text
DíloLiteratura

Gregora, František, skladatel a hudební pedagog, narozen 9. 1. 1819, Netolice, zemřel 27. 1. 1887, Písek.

 

Již v dětství hrál na housle, varhany, klavír a různé dechové nástroje a spoluúčinkoval v hudebních souborech. Základní hudební vzdělání získal u kantora Jana Noska. Studoval učitelský ústav v Českých Budějovicích (1835), odkud v sedmnácti letech odešel proti vůli rodičů do Vídně. Zde studoval varhanickou školu u Josefa Drechslera a později hru na kontrabas a na trombón u Antonína Slámy a skladbu na konzervatoři u Gottfrieda Preyera (1844–48). Při absolventské zkoušce získal stříbrnou medaili, Beethovenovu cenu za skladbu. Aktivně se účastnil revoluce a musel uprchnout do jižních Čech. V letech 1849–51 působil jako ředitel kůru ve Vodňanech a poté až do své smrti v Písku. Učil také na gymnáziu (1852–83). Věnoval se kulturnímu a organizačnímu životu a v roce 1860 založil pěvecký spolek Otavan. Veřejně vystupoval jako hráč na kontrabas na koncertech v Českých Budějovicích. Roku 1874 podnikl koncertní turné po jižních Čechách jako hráč na violu. Vynikal jako virtuóz při hře na pozoun, flétnu a na kontrabas.

Skládal především písně a chrámovou hudbu, ale pokusil se například i o operu. Církevní písně opatřoval českým textem. Jeho skladeb si vážil Bedřich Smetana (s nímž se setkal osobně v roce 1881 na Smetanově koncertě v Písku) a jeho přítel Antonín Dvořák. Vycházel z klasických vzorů a z české lidové hudby. Jako jeden z prvních uplatňoval ve vokálních skladbách přirozenou deklamaci. Psal rovněž teoretická díla. 


Dílo

Dílo hudební:

 

Písně

Zednická (1862).

Myslivecká (1863).

Vystěhovanec.

Pohřební písně (1873).

Dvanáctero prostonárodních českých písní s nápěvy z okolí Strakonic (1873).

 

Sbory

Pochod husitských válečníků.

Komenie.

 

Mše

5 figurálních mší.

7 chorálových mší.

2 pastorální mše.

1 slavnostní mše.

3 vokální mše.

1 mše s průvodem tří trombónů.

Rekviem.

Velké nešpory.

Responsoria.

 

Kontrabasové skladby

17 koncertů.

Etudy.

Scherza.

Kvartet pro čtyři kontrabasy.

 

Dílo literární:

 

Nauka o harmonii hudby (1876).

Začátkové mladého houslisty (1879).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Vokroj, Milan: Franišek Gregora (Plzeň, 1982).

Trnka, Miroslav: Návštěvy slavné i zapomenuté: Rok 1881 – skladatel František Gregora (1819–1897). PDF na http://rodopisna-revue-online.tode.cz/lhenicko/06_gregora.pdf

 

Iveta Šedová

Datum poslední změny: 7.7.2015