Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kollert, Jiří 1)

Tisk


Charakteristika: Hudební teoretik, skladatel, kontrabasista

Datum narození/zahájení aktivity:19.3.1943
Text
DíloLiteratura

Kollert, Jiří, hudební teoretik, skladatel, kontrabasista, narozen 19. 3. 1943, Praha.
 
Studoval kontrabas na brněnské konzervatoři u Julia Ventruby (absolutorium 1968) a kompozici u Aloise Piňose na JAMU v Brně, kde absolvoval v roce 1976 Koncertem pro housle a orchestr, za nějž  získal na 3. ročníku Soutěže mladých skladatelů ČSR čestné uznání s odměnou. Na brněnské JAMU pokračoval v letech 1980–85 uměleckou aspiranturou v oboru skladba u Miloslava Ištvana. V roce 1984 se díky stipendiu zúčastnil Prázdninových kurzů pro soudobou hudbu v Darmstadtu. Působil jako kontrabasista ve Státním symfonickém orchestru Gottwaldov (dnes Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, 1967–70) a v Janáčkově opeře Brno (1970–75). Jako profesor hudební teorie byl zaměstnán na Státní konzervatoři v Kroměříži (1975–86), kde založil a vedl velký jazzový orchestr složený s posluchačů školy, a na Státní konzervatoři v Brně (1986–89). V letech 1989–93 vyučoval hudební teorii a skladbu na pražské konzervatoři. Od roku 1991 působí na AMU v Praze jako docent katedry hudební teorie a dějin hudby. Je členem skladatelského sdružení Ateliér 90. Kollertova hudba – výhradně instrumentální – je založena na striktních, dobře promyšlených skladebných principech. V průběhu doby se do popředí skladatelova zájmu dostává slohová stránka jeho kompozic. Významnou roli v ní hrají jazz a vlivy mimoevropských kultur, čímž se skladatel snaží přiblížit širokému okruhu posluchačů. K ryze jazzovým Kollertovým kompozicím patří Jazz konzervatoří zní a Slalom (obě 1983).
Dílo
I. Dílo hudební
 
Komorní dílo
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 pro klarinet sólo (1971);
Smyčcový kvartet č. 1 (1971);
Modely pro flétnu, basklarinet, trubku a pozoun (1973);
Slavnostní hry pro varhany na čtyři ruce (1973);
Skulptura I pro dechové kvinteto (1980);
Hommage to Henry Moore pro noneto (1981);
Skulptura II pro smyčcový kvartet (1982);
Ozvěny pro Barok Jazz Quintet (1983);
Domino pro bicí ansámbl (4-6 hráčů) (1985);
Ritornel I pro šest violoncell (1987);
Ryzí Blues pro 2 kontrabasy a klavír (1988);
Kaleidoskop I pro dechový oktet (1988);
Naima I pro vibrafon a marimbu (1991);
Moravská inspirace pro flétnu (nebo violu), violoncello a klavír (1992);
Kaleidoskop II pro 2 klavíry (1992);
Tomtomie pro pět hráčů na 5 tom-tomů (1993);
Naima II pro smyčcový kvartet (1994);
Ritornel II pro smyčcový kvartet (1994);
Kaleidoskop III pro dechový kvintet (1995);
Kaleidoskop IV pro houslový komorní orchestr (1995);
Ritornel III pro houslový komorní orchestr (1996).
 
Orchestrální dílo
Symfonietta Erika (1974);
Koncert pro housle a orchestr (1976);
Komorní koncert pro flétnu, hoboj, bicí a smyčcový orchestr (1977);
I. Symfonie „El pueblo unidad“ (1980);
II. symfonie (1984).
 
Elektronická hudba
Guernica (1975).
 
Jazzové kompozice
Jazz konzervatoří zní (1983);
Slalom (1983);
Stepující obr (1985).
 

II. Dílo literární (výběr)
Symetrické intervalové řady (rukopis, Brno, 1975);
Sedmkrát tři analýzy skladeb 2. poloviny XX. století (Ligeti, Lutoslawski, Pärt, Schnittke, Ištvan, Kabeláč, Piňos) (habilitační práce, Vysoká škola múzických umení, Bratislava, 1997);
Dodekafonicky a intervalově vyvážené souzvukové sekvence (habilitační práce, AMU, Praha, 1998).
Literatura
I. Lexika
ČSS.
EJ.
 
II. Ostatní
www.musica.cz/comp/kollert.htm
 
Lada Andršová
Datum poslední změny: 13.2.2007