Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kubíček, Václav

Tisk


Charakteristika: Vojenský kapelník, violoncellista, učitel a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:2.9.1907
Datum úmrtí/ukončení aktivity:11.1.1974
Text

Kubíček, Václav, vojenský kapelník, violoncellista, učitel a skladatel, narozen 2. 9. 1907, Ústí nad Labem, zemřel 11. 1. 1974, tamtéž.

 

Od osmi let se učil na housle. V letech 1922–30 studoval na pražské konzervatoři hru na violoncello, nejprve u Julia Junka, od roku 1925 u Ladislava Zelenky. Tehdy se stal členem Peškova kvarteta, s nímž se zúčastnil zájezdů do Polska a Německa. V roce 1930 nastoupil základní vojenskou službu v hudbě československého pěšího pluku 47 v Mladé Boleslavi, krátce na to byl převelen k pražskému 5. pěšímu pluku. Poté působil od roku 1932 dvě sezóny v bratislavském rozhlasovém orchestru. Několik let se živil jako hudebník v různých pražských hotelech a kavárnách (například Autoklub, Alcron, kavárna Maceška). Roku 1937 pokračoval ve studiu na pražské konzervatoři, tentokrát zvolil obor řízení orchestru u Pavla Dědečka (1937–39). Roku 1938 byl jmenován poručíkem-kapelníkem a působil ve Vojenské hudební škole v Praze. V roce 1939 byl přidělen jako kapelník k praporu 8. vládního vojska do Jičína. Rok 1944 strávil v čele posádkového oddílu praporu 9 v Jičíně, v posledním roce druhé světové války byl přeložen do Itálie k hudbě zasazeného inspektorátu II (ve stavu 9. praporu), kterýžto orchestr byl následně přejmenován na hudbu 1. československého pluku. Ve funkci velitele hudební čety vystřídal několik útvarů. Od konce roku 1945 řídil hudbu pěšího praporu 36 v Ústí nad Labem, pak pěšího pluku 2 v Lounech (1947), pěšího praporu 28 v Terezíně (1949), poté u 5. mechanizované divize ve Slaném (1951), u 28. mechanizovaného pluku v Lounech (1953) a u 2. mechanizovaného pluku ve Slaném (1955). V letech 1955–57 vyučoval hudbu na vojenské škole Jana Žižky z Trocnova v Bratislavě (1955–57). V roce 1957 se opět vrátil do funkce vojenského kapelníka a přijal místo u 1. tankové divize ve Slaném. O rok později odešel do zálohy a působil jako učitel violoncella a kapelník v Ústí nad Labem. Je autorem menších tanečních skladeb pro dechový orchestr. Byl také členem soutěžních porot lidové tvořivosti.


Literatura

ČSHS.

Archivalie

Vojenský historický archiv Praha (personální listy).

 

Bohumil Pešek – Eva Vičarová

Datum poslední změny: 11.3.2009