Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Harapát, Jindřich

Tisk


Charakteristika: Skladatel a vojenský kapelník

Datum narození/zahájení aktivity:26.11.1895
Datum úmrtí/ukončení aktivity:28.3.1975
Text

Harapát, Jindřich, skladatel a vojenský kapelník, narozen 26. 11. 1895, Litomyšl, zemřel 28. 3. 1975, Praha.

Maturoval na gymnáziu v Mladé Boleslavi (1915), absolvoval několik semestrů práva na Karlově univerzitě v Praze (1915, 1919–20) a na bratislavské univerzitě (1932). Hudbě se učil soukromě u Břetislava Šťastného v rodišti (1906–07) a u Josefa Cyrila Sychry v Mladé Boleslavi (1908–12). Po vojenské službě u 11. střeleckého pluku v Šoproni v období první světové války (1915–18) byl na italské frontě zajat a stal se kapelníkem vojenské hudby domobraneckých praporů 39 a 34 v italském Avezzanu. Po návratu do vlasti působil jako učitel hudby a dirigování v Železném Brodě (1920–36), kde zároveň zastával funkci vedoucího Městského úřadu (do 1945). Po druhé světové válce se stal vedoucím úředníkem Místního národního výboru v Lokti (1945–51), Krajského národního výboru v Karlových Varech (1951–54), pak byl vedoucím hudebního oddělení DILIA (Divadelního a literárního jednatelství) v Praze (1954–59). Složil několik operet, hudbu k vojenskému cvičení v Avezzanu (1919) a k dětským hrám. Mimoto je autorem četných skladeb zábavné a taneční hudby, pochodových písní (Travička zelená, vydal Mojmír Urbánek, oblíbená píseň československých vojáků na Středním Východě a v SSSR, Rád má Junák vlajku svou, Pochod župy Krkonošské, Letem sokolím, Pozdrav z hor ad.)
, masových písní a sborů. Samostatný večer jeho skladeb proběhl v Praze (8. 11. 1934).


Dílo

Dílo hudební


Operety

Jedenácté přikázání (Nezapřeš nikdy ženy své, Šamberk 1923, 1924);

Bouřliváci táhnou (František Hlavatý, 1924–25);

Zmoklý manévr.


Dětské hry se zpěvy

Za pokladem (Plíva, Učitelské nakladatelství);

Loutkářův sirotek (1935);

Pohádka o princezně Pampelišce;

Šípková Růženka;

Tři zlaté vlasy děda Vševěda;

Kuba a loupežníci;

Vložky do hry Španělská muška.
Diskografie

Literatura

PHSN.

ČSHS.
Archivalie

Vojenský historický archiv Praha (kmenový list, složka legionáře).

Bohumil Pešek – Eva Vičarová

Datum poslední změny: 20.10.2009