Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Petříková, Ludvika

Tisk

(Ryndová)

Charakteristika: Lingvistka

Datum narození/zahájení aktivity:18.5.1908
Text
DíloLiteratura

Petříková, Ludvika (roz. Ryndová), lingvistka, narozena 18. 5. 1908, Plzeň.

Studovala gymnázium v Plzni, poté v letech 1927–32 Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Mezi roky 1932–38 vyučovala na středních školách na Slovensku, od konce třicátých let působila v Praze. Spolu se svým manželem Stanislavem Petříkem se zabývali převážně zvukovou stránkou češtiny, většina jejich prací se řadí do dialektologie a intonologie. Život a dílo Ludviky Petříkové zaznamenávají pouze ČSHS a Slovník osobností jazykovědné bohemistiky. V obou slovnících však výklad končí v druhé polovině padesátých let, od této doby o ní nemáme žádné další zprávy.


Dílo

Dílo literární

Monografie

Intonace ve spisovné češtině (Praha 1944);

K hudobnej stránke nárečia abaujského (Praha 1947).

Články a stati (výběr)

Intonace pražské mluvy (Český časopis filologický 3, 1944–45, s. 1–6);

K intonaci verše (Český časopis filologický 3, 1944–45, s. 184–190);

Hudební stránka východočeského nářečí (Časopis pro moderní filologii 30, 1947, č. 2, s. 97–102);

Hudební výrazové prostředky českého jazyka (Zprávy pro češtináře 3, 1948, s. 8–15);

Péče o dobrou četbu a recitaci na gymnasiích (Český jazyk 1, 1950–51, č. 7–8, s. 249–251);

Zvuková složka jazyka na našich školách (Komenský 77, 1952–53, s. 130–135);

O technice přednesu (Český jazyk 5, 1955, č. 6, s. 188–193).

Literatura

ČSHS.

Slovník osobností jazykovědné bohemistiky [online]. Dostupné z: <http://userweb.pedf.cuni.cz/kcj/slovnik/slovnik.htm>;

Jan Karafiát

Datum poslední změny: 29.1.2012