Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Rut, Josef

Tisk


Charakteristika: Skladatel, teoretik a houslista

Datum narození/zahájení aktivity:21.11.1926
Datum úmrtí/ukončení aktivity:7.10.2007
Text
DíloLiteratura

Rut, Josef, skladatel, teoretik a houslista, narozen 21. 11. 1926, Kutná Hora, zemřel 7. 10. 2007, Praha.

V letech 1945–51 studoval na pražské konzervatoři v houslové třídě Bedřicha Voldana. Současně navštěvoval soukromé hodiny kompozice u Jaroslava Řídkého a později u Emila Hradeckého.
Působil jako houslista Symfonického orchestru Československého rozhlasu (1953–83) a Pražského komorního orchestru bez dirigenta (1955–57).
Vytvořil dvanáctitónovou tonální teorii (tzv. bi–tóninu obsahující dvě rovnocenná centra na tónice a na tritonu). Teorii uplatnil u více než čtyřiceti kompozic. Problematice dvanácti tonální teorie a zdůvodněním hudebních zákonitostí pomocí fyzikální teorie pohybu se Rut věnoval i teoreticky na stránkách domácích i zahraničních periodik.
Je členem Společnosti českých skladatelů (v rámci Asociace hudebních umělců a vědců), sdružení pro soudobou hudbu Přítomnost a členem Společnosti pro duchovní hudbu.


Dílo

I. Dílo literární (výběr)

Dvanáctitónová tonální teorie (Panton, Praha 1969);
Nová fyzikální teorie hudby (Opus musicum 1976, č. 1);
Cvičebnice rytmu od A do Z (s Janem Dostálem, Supraphon Praha 1979, 1984);
Die Musik und ihre Perspektive vom Gesichtspunkt der Relativtätstheorie (International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 1980, no. 1, Zagreb);
Hudba a vnější svět (Hudební rozhledy 1980, č. 1);
K přehlednějšímu zápisu hudebního rytmu (Sborník ze semináře Čas v hudbě, Svaz českých skladatelů a koncertních umělců, Praha 1984);
Relativistická teorie hudebního pohybu (Panton, Praha 1990);
Hledání řádu jako inspirace hudební tvorby – úvaha o filosofii hudby (Forfest Kroměříž, symposium 1999 a revue Souvislosti, Praha 2000).


II. Dílo hudební (výběr)

Skladby v dur–molové tónině (výběr)
Suita pro komorní orchestr (1959);
Dětská serenáda pro flétnu, hoboj, klarinet a fagot (1959);
Z ohlasu písní českých, čtyři ženské sbory na texty Františka Ladislava Čelakovského (1960);
Studie pro dvoje housle (1961, vyd. Univ. Ed., Wien 1970);
Miniaturní suita pro dva klarinety, popř. hoboj, klarinet (1963);
Symfonieta pro smyčce (1963).

Skladby ve dvanáctitónové tónině (výběr)
Sonáta pro kontrabas a smyčcové kvarteto (1964);
Koncert pro housle a orchestr (1968);
Variace pro violoncello a klavír, popř. basklarinet a klavír (1969);
Toccata pro symfonický orchestr (1970);
Smyčcový kvartet č. 1 (1972);
Symfonie č. 1 pro komorní orchestr (1974);
Symfonie č. 2 pro velký orchestr (1975);
Duo pro housle a violoncello (1976);
Dechový kvintet (1977);
Malé dialogy pro trubku a pozoun (1978, vyd. Supraphon 1986);
Pět drobností pro flétnu a klavír (1979, vyd. Panton 1987);
Variace pro orchestr (1980);
Koncert  pro anglický roh a smyčce (1983);
Symfonie č. 3 pro velký orchestr (1986);
Te Deum pro soprán a baryton sólo, smíšený sbor, orchestr a varhany (1991);
Duo pro vibrafon a marimbu (1991);
Magnificat pro bas, smíšený sbor, orchestr a varhany (1993);
Meditace nad Kyrie eleison pro housle, violu a violoncello (1997);
Sonáta pro violu a klavír (1999);
Kvartet pro flétnu, hoboj, klarinet a fagot (2000);
Kazatel oratorium na text Starého zákona pro recitátora, smíšený sbor a komorní orchestr (2001);
Duo pro flétnu a orchestr (2001).

Literatura

I. Lexika
Čeští skladatelé současnosti (Panton 1985).
Kdo je kdo v České republice (Praha 1994–2000).
Kdo je kdo v současné české muzikologii (Praha 2001).
International Who’s Who in Music and Musicians’ Directory (Cambridge 1990–dosud).
Who’s Who in the 21st Century (2002).
Who is... ? (v České republice), Zug 2002.
The International Who’s Who in Classical Music (London 2003).

II. Ostatní (výběr)
Fischmann, Zdenka: Twelve–Tone Tonal Tudory (Notes, USA 1972).
Pukl, Oldřich: Relativistická teorie hudebního pohybu (Hudební věda 1992, č. 3, s. 272).

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 9.11.2007