Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bárta, Josef

Tisk

(Bartha; Bartta)

Charakteristika: Skladatel a varhaník

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1744
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1805
Text
Literatura

Bárta, Josef (psán též Bartha nebo Bartta), skladatel a varhaník, narozen 1744, zemřel 1805.
 
Působil v Praze jako varhaník u Sv. Salvátora u pavlánů a Sv. Mi­chala u servitů. Byl knězem, později žil ve Vídni (od roku 1772), neztratil však své národní cítění. Z jeho skladeb jsou důležité zvláště zpěvohry Das ist nicht gut zu raten, Il mercato di Marmantile, Die done­rnde Legion, Diavolessa, Der adliche Ta­gelöhner; dále šest klavírních sonát, šest smyčcových kvartetů, duety a písně.
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
Dlabacz.

Robert Eitner: Biographisch-Bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten der christlichen Zeitrechnung bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts (10 svazků, Leipzig 1900–1904).
PHSN.
 
II. Ostatní
Hudební zpravodaj 3, 1934, č. 7, s. 12.
Němec, Vladimír: Pražské varhany (Praha 1944, s. 144)
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 27.1.2006