Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Krupa, Karel

Tisk


Charakteristika: Sbormistr, vojenský kapelník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:17.2.1893
Datum úmrtí/ukončení aktivity:4.2.1969
Text

Krupa, Karel, sbormistr, vojenský kapelník a skladatel, narozen 17. 2. 1893, Petřvald (u Ostravy), zemřel 4. 2. 1969, Praha.


V letech 1908–12 navštěvoval Český učitelský ústav ve Slezské Ostravě. Pak vyučoval v Domaslavicích (u Frýdku), kde dva roky řídil zdejší kůr. Na počátku první světové války nastoupil vojenskou službu u rakouského zeměbraneckého pluku 15, s ním se dostal na ruskou frontu, kde byl zajat. Roku 1918 po Františku Fraňkovi převzal, zreorganizoval a zdokonalil hudbu 8. československého střeleckého pluku. U pluku zůstal i po válce, roku 1920 byl jeho orchestr určen posádkovou hudbou Moravská Ostrava a stal se hudbou pěšího pluku č. 8 „Slezského“ s posádkou v Místku. Téhož roku začal studovat hudbu v Ostravě (u Rudolfa Wünsche 1920–23). Složil státní zkoušku z klavíru. Na pražské konzervatoři studoval skladbu ve třídě Karla Boleslava Jiráka a Jaroslava Křičky a řízení orchestru u Metoda Doležila a Václava Talicha (1923–25). Pokračoval na mistrovské škole u Josefa Bohuslava Foerstra (1925–28). Přitom učil na různých místech i v Praze a zároveň byl sbormistrem sokolských kroužků v rodišti, řídil Spojené pěvecké sbory pražského Sokolstva, s nimiž vystupoval na sletech. Komponoval skladby komorní (Suita pro 10 dechových nástrojů, provedeno v Praze 1925, Rondo pro smyčcový kvartet, provedeno v Praze 1953 a jiné), orchestrální (Vězeňská suita, 1941), pro dechový orchestr (slavnostní pochod Za Ostravicí a jiné), hlavně však sbory: mužský Slezské lesy (text Petr Bezruč, 1917), cyklus Z Bezručova kraje (14 slezských písní, provedeno v Praze 1936), Česká země (8 hlasů, provedeno v Praze 1939), smíšený sbor a orchestr: Stařenčiny pěsničky (provedeno v Praze 1941), Česká mše vánoční (provedeno ve Slezské Ostravě 1942) a jiné.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Sborník konzervatoře (Slezský sborník 53, 1955, s. 217).

Archivalie

Vojenský historický archiv Praha (personální listy, KLEG, Fond rozkazy 8. československého střeleckého pluku).

 

Bohumil Pešek – Eva Vičarová

Datum poslední změny: 9.3.2009