Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Špindler, František 1)

Tisk


Charakteristika: Učitel a varhaník

Datum narození/zahájení aktivity:9.10.1846
Datum úmrtí/ukončení aktivity:19.10.1893
Text
Literatura

Špindler, František, učitel a varhaník, narozen 9. 10. 1846, Ústí nad Orlicí, zemřel 19. 10. 1893, tamtéž.

 

Syn ústeckého učitele Josefa Špindlera. U svého otce se kromě zpěvu učil hře na housle a klavír. Ve svých jedenácti letech nastoupil jako altista do fundace ke sv. Jakubu v Praze, kde působil tři roky (1857–60). V letech 1861–62 pokračoval ve studiích v Moravské Třebové, kde se zdokonaloval v hudbě u tamějšího ředitele kůru. Po absolvování učitelského ústavu v Hradci Králové nastoupil v roce 1864 jako učitel a později také jako varhaník v Letohradě (původně Kyšperk u Ústí nad Orlicí). Působil zde Antonín Buchtel, pod jehož vedením se Špindler dokonale seznámil s dechovými nástroji. Hru na tyto nástroje začal vyučovat a později ze svých žáků vytvořil kapelu, pro kterou sám upravoval vhodné skladby. Roku 1868 získal nové učitelské místo v Sudslavě a v roce 1874 se stal učitelem v Ústí nad Orlicí. Po návratu do svého rodiště se stal členem Cecilské hudební jednoty, v jejímž orchestru působil jako varhaník a kontrabasista. Pro místní kapelu a učitelské septeto upravoval vynikající česká instrumentální díla, čímž si získal zvláštní zásluhy. V Městském muzeu v Ústí nad Orlicí je uloženo několik úprav skladeb Bedřicha Smetany. Jeho synem je klavírista František Špindler.


Literatura

I. Lexika
ČSHS.

 

II. Ostatní

Zábrodský, Josef: Paměti Cecilské hudební jednoty v Ústí nad Orlicí, vydané na památku stoletého jejího trvání (Ústí nad Orlicí 1904, s. 158–159).

 

Jitka Hrodková

Datum poslední změny: 11.11.2010