Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Holeček, Alfréd

Tisk


Charakteristika: Klavírista a vojenský kapelník

Datum narození/zahájení aktivity:6.5.1907
Datum úmrtí/ukončení aktivity:8.2.1989
Text

Holeček, Alfréd, klavírista a vojenský kapelník, narozen 6. 5. 1907, Charkov (Ukrajina), zemřel 8. 2. 1989, Praha.

 

Narodil se na Ukrajině, ale v roce 1922 se vrátil s českými rodiči do jejich vlasti. Absolvoval s vynikajícím prospěchem klavír na pražské konzervatoři u Ludmily Urbanové (1923–30) a studoval na mistrovské škole u Viléma Kurze (1930–31). V nejbližších letech spolupracoval s Janem Kubelíkem, s nímž v letech 1931–34 vystoupil na jednadvaceti zahraničních zájezdech. Roku 1935 nastoupil vojenskou službu u pěšího pluku 5 v Praze. O tři roky později byl jmenován poručíkem kapelníkem pěšího pluku 3 v Kroměříži, počátkem roku 1939 pěšího pluku 4 v Hradci Králové. Téhož roku byl převeden do služeb ministerstva školství, poté přidělen pražské konzervatoři a ustanoven státním učitelem korepetice (1940). Koncem roku 1950 přešel na AMU, kde byl jmenován docentem (1951) a později profesorem (1965) pro obor korepetice. Získal pověst vynikajícího doprovázeče a znamenitého komorního hráče. Například František Rauch charakterizoval jeho hru jako „zdrženlivou eleganci“, která se vyznačuje přesností a pokorou, ale také citlivým smyslem pro charakter jednotlivých skladeb. Své schopnosti prezentoval doma i v zahraničí: Jugoslávie (1946, 1958), SSSR (1946, 1953, 1954), Toulouse (1957, 1958), Berlín (1958), Mexiko, Indie a Japonsko (1959). Vystupoval s předními umělci domácími (Alexandr Plocek, Miloš Sádlo, Josef Suk) i zahraničními. Z četných premiérových provedení stojí za zmínku tato díla: Vítězslav Novák: Sonáta pro violoncello a klavír (s Milošem Sádlem), Bohuslav Martinů: II. sonáta pro violoncello (s Bohušem Heranem), Pavel Bořkovec: Houslová sonatina a II. houslová sonáta (s Alexandrem Plockem a Ladislavem Jáskem), Jiří Pauer: Violoncellová sonáta (s Bohušem Heranem), Josef Páleníček: Variace pro violoncello a klavír (s Milošem Sádlem). Na přehlídkách nové tvorby provedl díla mladých českých skladatelů, Viktora Kalabise, Gustava Křivinky, Ludvíka Podéště a dalších. V roce 1963 byl jmenován zasloužilým umělcem.


Literatura

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Václav Holzknecht (Hudební rozhledy 10, 1957, s. 393).
Šmolík, Jan: Alfréd Holeček (Praha 1989).

Archivalie

Vojenský historický archiv Praha (personální listy).

 


Eva Vičarová – Bohumil Pešek

Datum poslední změny: 2.3.2021