Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Burget, Josef

Tisk


Charakteristika: Houslista

Datum narození/zahájení aktivity:11.3.1884
Datum úmrtí/ukončení aktivity:22.3.1963
Text
Literatura

Burget, Josef, houslista, narozen 11. 3. 1884, Brno, zemřel 22. 3. 1963, tamtéž.


Pocházel z hudební rodiny, jeho otec byl hornistou v brněnském divadle. Hře na housle se učil nejprve u svého strýce Rudolfa Burgeta, poté studoval v hudební škole Besedy brněnské u Rudolfa Reissiga a na pražské konzervatoři u Jana Mařáka (1899–1904) – v té době byl jejím ředitelem Antonín Dvořák. Po absolutoriu hrál dva roky v orchestru Východočeského divadla (1905–07), poté byl zaměstnán jako učitel houslí Městské hudební školy v Českých Budějovicích (1907–11) pod vedením jejího tehdejšího ředitele Otakara Jeremiáše. Mezi lety 1911–14 vyučoval na konzervatoři v ruském Rostovu na Donu. Po návratu krátce působil jako koncertní mistr v operním orchestru Městského divadla v Plzni (1914–15). Po válečné službě (1915–18) byl angažován šéfem brněnské opery Františkem Neumannem jako koncertní mistr operního orchestru Národního divadla v Brně (1919) spolu s Františkem Kudláčkem. V této funkci setrval až do uzavření divadla za okupace (1941), poté krátce působil v nově ustaveném Českém lidovém divadle. V roce 1945 se vrátil na svoji pozici koncertního mistra brněnského operního orchestru, kterou opustil až v listopadu 1956. Celkově tedy hrál první housle v brněnské opeře více než třicet let. Za dobu svého působení zde hrál pod vedením Neumanna, Chalabaly, Sachse, Balatky i hostujících dirigentů (například Oskara Nedbala). V roce 1954 získal vyznamenání Za vynikající práci. Byl solidním a poctivým hráčem, co se týče přípravy i hudebního přednesu. Souběžně se svou koncertní kariérou se věnoval pedagogické činnosti v Besedě brněnské, kde učil hru na housle ve vyšších ročnících (1919–1938). Svým žákům dal průpravu, jež měla úroveň vyučování na konzervatoři.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

Postavy brněnského jeviště III.: 1884–1994 (Brno 1994).

 

II. Ostatní

Česká hudba (17, 1910–11, s. 90).

Josef Burget sedmdesátníkem (Svobodné slovo, Brno 11. 3. 1954).

Devadesáté výročí (Brněnský večerník, Brno 14. 3. 1974).

Žídek, František: Čeští houslisté tří století (Praha 1982).

 

Klára Kolofíková

Text

Datum poslední změny: 13.1.2010