Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Eliáš, Jiří

Tisk


Charakteristika: klavírista, skladatel a dirigent

Datum narození/zahájení aktivity:22.8.1908
Datum úmrtí/ukončení aktivity:16.5.1960
Text
DíloLiteratura

Eliáš, Jiří, klavírista, skladatel a dirigent, narozen 22. srpna 1908, Ostrava, zemřel 16. května 1960, Praha.

 

Byl synem vlasteneckého spisovatele Rudolfa Eliáše, který psal též o české hudbě. Po maturitě na reálném gymnáziu v Ostravě (1926) studoval na Vysokém učení technickém v Brně a na fakultě přírodních věd brněnské univerzity (1926–30). Na Karlově univerzitě v Praze studoval hudební vědu a estetiku (1930–32). Souběžně studoval hru na klavír u Ernsta Immerglücka a skladbu u Františka Míti Hradila v Ostravě, později ještě hru na klavír u Ludvíka Kundery v Brně a u Viléma Kurze v Praze. Jako koncertní klavírista vystupoval nejprve v rodné Ostravě, poté v dalších moravských městech a v Praze, v Německu, na hudebním festivalu v Moskvě (1935), jako dirigent hostoval do roku 1940 v Ostravě, Brně, Praze i v zahraničí. Založil a řídil Hořovický dětský sbor (1936–39), s nímž provedl více než 100 koncertů, rozhlasových pořadů a gramofonových nahrávek. Spolupracoval též při tvorbě několika filmů. Většina rukopisů Eliášových skladeb se ztratila při jeho zatčení Gestapem v roce 1944.


Dílo

Dílo hudební (výběr):

 

Balet

Tančící střevíčky (1940), premiéra Brno 1940.

 

Skladby s orchestrem

Hodonská. Balada pro tenor, smíšený sbor a orchestr na slova lidové poezie, op. 1 (1923), premiéra Velké Meziříčí 1929.

Tonio Kröger. Symfonický melodram podle Thomase Manna (1937), premiéra 1938.

Nedej zahynouti. Kantáta (1938).

Šarišská rapsodie pro klavír a symfonický orchestr (1951), premiéra Praha 1951.

 

Písně

Rudé květy. Pět písní pro vyšší hlas a klavír, slova S. Navrátilík (1929–31).

Osm slezských lidových písní pro zpěv a klavír (1939), premiéra Ostrava 1942.

 

Klavírní skladby

Slezská suita, op. 3, části: Třinecké železárny, Beskydy, Ostrava (1926), premiéra Praha1926, hrál Rudolf Firkušný.

Tři slezské tance, op. 4 (1929), premiéra Drážďany 1929.

Mnoho dalších nečíslovaných skladeb.

 

Hudba k činohrám

Sinclair, Upton: Zpívající vězňové (1929).

Szaniawski, Jerzy:  Papírový milenec (1929).

Musset, Alfred: Se srdcem divno hrát (1940).

Nestroy, Johann Nepomuk: Komedie z kornoutu (1944).

 

Další skladby

Hudba k sokolským cvičením (1924–26).

Taneční jazzové skladby, z nichž píseň Tichá putyka byla užita ve filmech Rodeo (1972), Plaché příběhy (1982), Jak básnící přicházejí o iluze (1985) a Lovec senzací (1988).

 

Dílo literární:

 

Hořovický sbor dělnických dětí (Rytmus 3, 1938, č. 7, s. 66–67).

Literatura

I. Lexika

PSHN.

ČSHS.

Český hraný film 1930–1945 (Praha 1998, s. 278, 427).

Český hraný film 1945–1960 (Praha 2001, s. 182).

Český hraný film 1981–1993 (Praha 2001, s, 147, 232).

Biografický slovník českých zemí (Praha 2012, sešit 15, s. 574).

 

II. Ostatní

Stolařík, Ivo – Štědroň, Bohumír: K dějinám hudby v Ostravském kraji (in: Slezský sborník 53, 1955, s. 219).

 

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 7.7.2015