Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Brixides, Jan

Tisk


Charakteristika: Varhaník

Text

Brixides, Jan, varhaník, narozen 1712, zemřel 1772, Brno.
 
Byl vokalistou v kostele svatého Jakuba v Brně (1720–26). Zde se učil hře na varhany u Jakuba Wachtra. Devět let byl varhaníkem v benediktinském klášteře v Rajhradě u Brna (1726–35), poté v augustiniánském kostele svatého Tomáše v Brně (od roku1735), kde zůstal 37 let až do své smrti. Byl označován jako virtuos. Roku 1741 se ucházel o místo varhaníka v kostele svatého Jakuba v Brně, ale místo nezískal. 12. 8. 1742 se oženil s dcerou brněnského měšťana Františka Schultze Terezií. Vyučoval varhanní hru ke konventním mším a byl také učitelem klášterních choralistů. Složil třicet devět skladeb chrámové hudby, zvláště mše. V jeho díle je znát drobení květnatého a patetického barokního slohu a přechod k barokně-klasicistnímu a předklasicistnímu stylu. Ze svatojakubské sbírky se zachovaly jeho De profundis, Regina Coeli, Missa Sanctae Spei, Missa in E terz minor a Missa Sancti Silvestri ze sbírky u Milosrdných bratří Veni Sancte z roku 1755 a z hudebního archivu augustiniánů na Starém Brně Veni Sancte Spiritus, Offertorium de Sancto Spiritu (1767) a Requiem, které složil krátce před svou smrtí pro svůj vlastní pohřeb.
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Štědroň, Bohumír: Mozartovi vrstevníci v Brně (Bertramka 2, 1950, č. 5–6, s. 2–4).
Žůrek, Pavel: Zapomenutý brněnský skladatel Jan Brixides (Opus musicum 37, 2005, č. 5, s. 41–46).
Archivalie
Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea.
 
Klára Kolofíková
Datum poslední změny: 16.12.2008