Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Emmert, František

Tisk


Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:19.5.1940
Datum úmrtí/ukončení aktivity:17.4.2015
Text
Dílo

Emmert, František, skladatel, narozen 19. 5. 1940, Dvojhradí, Dubá v Krušných horách, zemřel 17. 4. 2015, Brno.

 

Po absolvování Vyšší hudebně pedagogické školy v Praze (1954–56) studoval klavír a kompozici na pražské konzervatoři (1956–61). Na brněnské JAMU vystudoval kompozici u Jana Kapra (1961–65) a v rámci umělecké aspirantury u Miloslava Ištvana (1967–70). Po skončení aspirantury byl přijat na JAMU jako odborný asistent pro hudební teorii a instrumentaci, od roku 1975 vyučoval též hlavní obor skladba. Roku 1991 byl habilitován.

 

Skladatelsky se uplatňoval ve všech oborech, jeho rukopisy jsou uloženy v Českém hudebním fondu a knihovně JAMU. Jeho Vánoční oratorium zaznělo roku 1971 v Drážďanech, Státní filharmonie Brno premiérovala vokální symfonii Sluneční země (dirigent Zdeněk Košler, 1975) a 7. symfonii (dirigent František Jílek, 1981). Jeho Motetto Salmo 22 zaznělo v podání souboru Trio pianovo roku 2002 ve Weimaru.

 

Emmertova kompoziční činnost získala řadu ocenění: 1975 Krajská cena Leoše Janáčka, 1975 zvláštní cena Svazu českých skladatelů a koncertních umělců a Českého hudebního fondu (Zpěvavá krajina), 1985 Jihlava (Maminčiny oči), 1996 cena rozhlasové stanice Vltava „Berla sv. Vojtěcha“, 1998 hlavní cena Musica Sacra Brno (Proprium Svatodušní).


Dílo

I. Dílo hudební (výběr)

Orchestrální skladby

Tamango, suita pro smyčce a bicí (1962);
Concertino pro klavír a komorní orchestr (1964), JAMU 18’;
Symfonie č. 1 pro recitátora a symfonický orchestr (1965);
Koncert pro housle a orchestr (1965);
Koncert pro klavír a orchestr (1968);
6. symfonie Nelson III Colliery (197475);
10. symfonie Euanggelion (1985);
12. symfonie Veraikon (1986).

Kantáty a oratoria
Requiem (1969);
Vánoční oratorium na text Šteyerova kancionálu (1971);
Sluneční země, vokální symfonie, text Drang-Tran-Con a vietnamská lidová poezie (1972–73);
Stabat mater (1976–78);
Pašije (1982);
Que soy l’imaculada Councepcion, oratorium na text „Píseň Berandetty Franze Werfel (1985).

Vokální
5 písní pro alt na text Otakara Březiny (1969);
9 žalmů pro soprán a varhany I a II (1986);
Biblické písně pro dva soprány a varhany (1986).

Komorní
Romance pro hoboj a klavír (1980);
Trnová koruna, žesťový kvintet (1986).


II. Dílo literární

Poznámky k instrumentaci I. (JAMU Brno, 2. vyd. 2001);
Poznámky k instrumentaci II. (JAMU Brno, 2. vyd. 2001).

Jana Spáčilová

Datum poslední změny: 24.10.2005