Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Brožovská, Jarmila

Tisk

(Pacltová)

Charakteristika: Muzikoložka a redaktorka

Datum narození/zahájení aktivity:3.10.1927
Datum úmrtí/ukončení aktivity:27.6.1994
Text
DíloLiteratura

Brožovská, Jarmila (prov. Pacltová), muzikoložka a redaktorka, narozena 3. 10. 1927, Praha, zemřela 27. 6. 1994, tamtéž.

 

Po maturitě na dívčím reálném gymnáziu (1946, dnes Gymnázium Elišky Krásnohorské) vystudovala hudební vědu na Univerzitě Karlově u Antonína Sychry (PhDr. 1952, disertace Realismus v operním díle Zdeňka Fibicha se zvláštním zřetelem k Šárce). Jejím celoživotním zájmem byla hudební kritika, pracovala jako hudební referentka Svobodného slova (1952), v letech 1950–53 byla členkou redakční rady Hudebních rozhledů. Pracovala též pro časopis Divadlo (od 1953) a Československý rozhlas. V letech 1952–53 byla zaměstnána v dramaturgickém oddělení ministerstva školství, poté pracovala na ministerstvu kultury (1953–56). V letech 1965–76 byla vedoucí hudebního oddělení Národní knihovny. Uplatňovala se zejména v oboru hudebně dramatické publicistiky a dokumentace, společně s Lubomírem Dorůžkou a Emilem Ludvíkem se podílela na přípravě knihy Anny Hostomské Opera – Průvodce operní tvorbou (pasáže o sovětské opeře). Jejím hlavním muzikologickým tématem byla osobnost Zdeňka Fibicha, napsala úvodní stať k vydání libret Nevěsta Messinská (1958) a Bouře (1960). Podílela se také na vytváření Československého hudebního slovníku (šifra J. Bá.).


Dílo

Dílo literární

 

Knihy

Beno Blachut (Praha 1964).

Hostomská, Anna: Opera. Průvodce operní tvorbou (Praha 1956, spolupráce Lubomír Dorůžka a Emil Ludvík).

 

Články a kritiky (výběr)

Fibichovy opery na scéně Národního divadla (Hudební rozhledy 3, 1950–51, č. 7, s. 17).

Obohacení naší fibichovské literatury (Hudební rozhledy 6, 1953, č. 19, s. 894–895).

Nové provedení Eugena Oněgina (Divadlo 4, 1953, s. 12).

Deset let české opery (Divadlo 6, 1955, s. 361).

Několik kritických připomínek k výchově našeho operního dorostu (Hudební rozhledy 8, 1955, s. 570).

Felsensteinovy inscenace v Praze (Divadlo 7, 1956, s. 597).

Fibichova Šárka (Rudé právo, 14. 10. 1956)

Odvážný experiment s Mozartem (Kultura 1957, č. 4).

O hudební divadlo dneška (Kultura 1958, č. 15).

K Fibichovu scénickému melodramu (Národní divadlo 33, 1958, s. 8–12).

O současné opeře dvakrát (Zuzana Vojířová) (Kultura 3, 1959, č. 3, s. 5).

Příklad opeře [Námluvy Pelopovy v Národním divadle Praha] (Divadelní noviny 4, 1960–61, č. 9, s. 4–5).

Finis coronat opus [Hippodamie v Národním divadle Praha] (Divadelní noviny 5, 1961–62, č. 1, s. 4)

Opera Národního divadla do nové sezóny (Mladá fronta, 22. 10. 1980).

Nejromantičtější romantik (Scéna 5, 1980, č. 16, s. 4).

Drama ženského osudu. Akce: Eva (Mladá fronta, 4. 2. 1982, s. 4).

Literatura

ČSHS.

 

Jana Spáčilová

Datum poslední změny: 23.1.2012