Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Radioprogramy všech evropských stanic

Tisk


Charakteristika: Rozhlasový týdeník

Datum narození/zahájení aktivity:21.12.1924
Datum úmrtí/ukončení aktivity:27.12.1925
Text
Literatura

Radioprogramy všech evropských stanic, rozhlasový týdeník, 1924–1925.
 
Vycházel od 21. 12. 1924, zanikl 53. číslem 1. ročníku 27. 12. 1925. Vydával Eduard Beaufort, nakladatel v Praze, redak­tor Eduard Beaufort mladší. Obsahoval podrobné programy všech evropských stanic a technické člán­ky o radiofonii.
Literatura
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 23.2.2006