Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kuhn, Ladislav

Tisk


Charakteristika: Vojenský kapelník

Datum narození/zahájení aktivity:11.2.1871
Datum úmrtí/ukončení aktivity:15.11.1931
Text

Kuhn, Ladislav, vojenský kapelník, narozen 11. 2. 1871, Nová Paka, zemřel 15. 11. 1931, Praha.

 

Jeho otec byl ředitelem hudební školy v Turnově, bratr Josef ředitelem kůru a skladatelem. V letech 1882–88 studoval hru na housle na pražské konzervatoři, zároveň byl koncertním mistrem lázeňského orchestru Augusta Labitzkého v Karlových Varech. Vojenskou službu absolvoval u hudby pěšího pluku 74 v Terezíně (1888–91). Poté působil jako koncertní mistr lázeňského orchestru v italském Meranu. Jeho koncerty se zásluhou technické zdatnosti a hudebního cítění hráčů těšily velké oblibě lázeňských hostů. V roce 1895 se stal plukovním kapelníkem u pěšího pluku 40 v Jaroslavi. Koncem roku 1899 přešel do čela orchestru pěšího pluku 49 do Brna. Po šesti letech službu ukončil a v období 1906–08 působil jako kapelník orchestru Spolku přátel hudby v Brně. Následující čtyři sezony strávil v Dornbirnu (Rakousko) jako kapelník zdejšího Spolku přátel hudby a ředitel státem subvencované hudební školy. Od roku 1912 působil opět ve službách armády, když byl postaven do čela hudby pěšího pluku 34 v Košicích (v roce 1916 přejmenované na Posádkovou hudbu Košice). Tento orchestr byl roku 1919 převzat jako posádková hudba Košice do československé armády a v roce 1920 se stal hudbou pěšího pluku 32. Po dobu své devítileté služby toto těleso pozvedl k vysoké interpretační úrovni. V letech 1922–25 byl kapelníkem u pěšího pluku 46 v Chomutově, pak přesídlil do Prahy. Skládal pochody (například Schirnböck-Marsch, Praha 1901).


Literatura

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

 

II. Ostatní

Branberger, Jan: Konzervatoř hudby v Praze 1811–1911. Pamětní spis k stoletému jubileu založení ústavu (Praha 1911).

Rathner, Fritz: Die bewaffnete Macht Österreichs- Ungarn 1618–1918 in ihren Märschen (Kierspe 1983).

Marosi, László: Két évszázad katonazenéje magyarországon (Budapešť 1994).

Archivalie

Vojenský historický archiv Praha (personální listy, Kronika československého pěšího pluku 46, IV, s. 9).

Mitglieder des Militärkapellmeister-Pensionsvereines, Personalakt, Grund Buch 3/157 (Oesterreichisches Kriegsarchiv Wien).

 

Bohumil Pešek – Eva Vičarová

Datum poslední změny: 23.3.2009