Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Heussler, Karel

Tisk


Charakteristika: Houslista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:29.6.1951
Text
Literatura

Heussler, Karel, houslista a hudební pedagog, narozen 29. 6. 1915, Brno.

Studoval v Brně gymnázium; současně byl přijat jako mimořádný posluchač brněnské konzervatoře do třídy Oldřicha Vávry (1926). Konzervatoř absolvoval v roce 1935 Dvořákovým houslovým koncertem za doprovodu orchestru pod vedením Zdeňka Chalabaly. Vzdělával se i v hudební vědě a dějinách umění na filozofické fakultě v Brně (1934
–38). Ve hře na housle se dále zdokonaloval na mistrovské škole v Praze u Jaroslava Kociana (1935–38), kterou absolvoval Beethovenovým koncertem. Složil státní zkoušky z klavíru, houslí a zpěvu, díky nimž mohl začít učit na středních školách a učitelských ústavech. Učil v Brně hudební výchovu (od 1938), mezi lety 1941–44 vyučoval také na brněnské konzervatoři obor housle. V roce 1943 se stal prvním koncertním mistrem Českého lidového divadla v Brně. V roce 1945 dosáhl stejného postavení i v orchestru Divadla 5. května (dnes Smetanova divadla) v Praze. Často sólově koncertoval a působil i jako primárius vlastního komorního tělesa – Heusslerova kvarteta (1943–49), ve kterém hrál spolu s Jiřím Ptáčníkem, Zdeňkem Chocholou a Josefem Libšem; zaměřovali se především na interpretaci soudobé hudby. Se svým kvartetem nahrál také řadu skladeb pro rozhlas. Byl ceněn pro svůj umělecký přehled a teoretické vzdělání stejně jako pro virtuózní koncertní výkony.


Literatura

I. Lexika
ČSHS

II. Ostatní
Urie, Bedřich: Čeští violoncellisté 18.–20. století (Praha 1946).
Žídek, František: Čeští houslisté tří století (Praha 1982).

Klára Kolofíková

Datum poslední změny: 23.10.2010