Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Laske, Josef Anton

Tisk


Datum narození/zahájení aktivity:18.3.1738
Datum úmrtí/ukončení aktivity:30.11.1805
Text
Literatura

Laske, Joseph Anton, houslař, narozen 18. 3. 1738, Rumburk, zemřel 30. 11. 1805, Praha.
 
Vyučil se u Jakoba Kolditze v Rumburku. Jako tovaryš pracoval v Drážďanech, Berlíně, ve Vídni a v letech 1762–64 v Brně u houslaře Johanna Josefa Hentschla. V roce 1764 se vrátil do Prahy, kde se osamostatnil v dílně na Maltézském náměstí č. 474. V roce 1765 získal v Praze měšťanské právo. Brzy dosáhl obliby nejen v Čechách, ale zejména v Polsku, kde jeho nástrojům byla dávána přednost před italskými. Stavěl také mandolíny, harfy a violy d´amour. Jeho práce je prvotřídní.

Literatura
Homolka, Eduard Emanuel: Životopisné zprávy o houslařích a loutnařích v Praze a okolí 1602–1896 (Praha 1896).
Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Kůs, Lev: Vývoj pražského houslařství (Hudba a národ, Praha 1940, s. 107–113).
Szulc, Zdislaw: Slownik lutnikow polskich (Poznaň 1953).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 76–77).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 145).
Keller, Jindřich: Píštělníci a trubaři (Sborník Národního muzea v Praze XXIX, řada A, 1975, s. 229).
Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts (Brno 1980, s. 93–95).
Kurfürst, Pavel: Existovala brněnská houslařská škola? (Hudební nástroje, 18, 1981, č. 1, s. 17–19, č. 2, s. 60–61, č. 3, s. 103–104, č. 4, s. 141–143).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 130).
Kurfürst, Pavel: Organologie, propedeutika, exemplifikace (Hradec Králové 1998, s. 310–326).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 26.1.2009