Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Jedlička, Josef

Tisk


Charakteristika: Houslista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:2.1.1904
Datum úmrtí/ukončení aktivity:11.10.1993
Text
DíloLiteratura

Jedlička, Josef, houslista a hudební pedagog, narozen 2. 1. 1904, Kroměříž, zemřel 11. 10. 1993.

 

Byl synem ředitele učitelského ústavu. Jeho matka dbala o hudební rozvoj svých dětí. Všichni sourozenci, tři bratři a sestra, byli hudebně nadaní. Vystudoval reálku v Kroměříži (1914–21). Po maturitě se učil na housle u Ladislava Malého a Františka Kudláčka na brněnské konzervatoři, kde absolvoval roku 1927 houslovým koncertem Antonína Dvořáka. Již v pátém ročníku konzervatoře hrál druhé housle v Moravském kvartetu ve složení: František Kudláček, Josef Jedlička, Josef Trkan a Josef Křenek. Zároveň v něm působil jako jeho administrativní správce až do roku 1948. Od dubna 1927 až do srpna 1943 byl členem orchestru Národního divadla v Brně, potom se stal koncertním mistrem Brněnského komorního orchestru. Od roku 1930 učil hru na housle v Besedě brněnské, o deset let později se stal profesorem houslí, violy a komorní hry na brněnské konzervatoři, kde učil až do roku 1964. V letech 1932–33 působil jako učitel houslí na soukromé škole v Brně. V letním běhu školního roku 1946/47 byl lektorem JAMU pro dějiny a literaturu houslí. Roku 1953 se stal členem zkušební komise pro státní zkoušky z hudby a o dva roky později i členem poroty komise lidové umělecké tvořivosti. Z jeho žáků vynikli Jiří Švajda, Miroslav Matyáš, Jaroslav Večeřa, Jan Večerka, Jiří Kratochvíl, Jiří Trávníček, Leopold Líska, Jaroslav Kroupa, Arnošt Jíra a Josef Skořepa. V sezónách 1951/52 a 1953/54 provedl spolu s Janem Kuncem dva cykly děl českých skladatelů, mimo jiné i premiéru Sonáty Osvalda Chlubny (21. 12. 1953). Revidoval houslový part Koncertu op. 40 Viléma Petrželky (Praha 1953). Poprvé provedl Koncert svého syna Václava Jedličky.


Dílo

Dílo hudební

 

Šest houslových etud v I. poloze (rkp. 1942).

Literatura

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

 

II. Ostatní

Fric, Ota: Hudba na Kroměřížsku a Zdounecku (Kroměříž 1941, s. 80).

Žídek, František: Čeští houslisté tří století (Praha 1979, s. 306–7).

 

Jiří Bernkopf

Datum poslední změny: 4.10.2011