Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kaff, Bernard

Tisk

(Bernhard)

Charakteristika: Klavírista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:14.5.1905
Datum úmrtí/ukončení aktivity:18.10.1944
Text
Literatura

Kaff, Bernard (Bernhard), klavírista a hudební pedagog, narozen 14. 5. 1905, Brno, zemřel 17. nebo 18. 10. 1944, Osvětim (Polsko).

 

Své klavírní vzdělání završil na brněnské pobočce mistrovské školy pražské konzervatoře u Viléma Kurze (absolutorium 1925) a soukromým studiem u Seweryna Eisenbergera ve Vídni a Leonida Kreutzera v Berlíně. Současně navštěvoval muzikologické přednášky na univerzitách v Brně a ve Vídni. Byl evropsky respektovaným klavírním virtuózem, vedle Brna a Vídně koncertoval též v Německu, Francii, Nizozemsku a Jugoslávii. Kritika oceňovala jeho technicky dokonalou hru, značnou muzikálnost a zvláště schopnost vystihnout adekvátní výraz každé skladby. Proslul jako interpret děl Ludwiga van Beethovena, Fryderyka Chopina, Ference Liszta a především soudobých skladatelů. Prostřednictvím svého blízkého přítele, skladatele Pavla Haase navázal spolupráci s Klubem moravských skladatelů; pravidelně účinkoval na jejich koncertech a premiéroval klavírní díla některých jeho členů, např. Suitu pro klavír op. 13 Pavla Haase a Sonatinu op. 6 Theodora Schaefera, které poprvé provedl na koncertě spolku Musik der Gegenwart 10. 2. 1936 ve Vídni. Vystupoval také jako komorní hráč, mimo jiné s violistou Richardem Kozderkou, houslisty Karlem Brixem a Jindřichem Poláškem, rakouským violoncellistou Wilhelmem Winklerem. Také soukromě vyučoval klavírní hře, v letech 1925–36 střídavě v Brně a ve Vídni, poté trvale v Brně. K jeho žákům patřil např. varhaník Vladimír Hawlík. Kvůli svému židovskému původu byl 5. 12 1941 deportován do terezínského ghetta. Zde se intenzivně zapojil do tamního hudebního života. Poprvé vystoupil spolu s Trudou Solarovou a Gideonem Kleinem 27. 6. 1942 na tajném koncertě Beethovenových klavírních sonát ještě v době, kdy v Terezíně platil zákaz používání hudebních nástrojů. Po zrušení tohoto zákazu vystupoval od ledna 1943 v pěti vícekrát opakovaných klavírních programech, na nichž prováděl díla Beethovenova, Chopinova, Lisztova, Brahmsova, Musorgského Obrázky z výstavy, Janáčkův cyklus V mlhách, Haasovu Suitu op. 13 a v Terezíně zkomponovanou Partitu ve starém slohu; Pavel Haas Kaffovi v terezínském ghettu dále věnoval Variace pro klavír a smycčcový orchestr. V Terezíně Bernard Kaff vystoupil také jako komorní hráč na koncertě s houslistou Karlem Fröhlichem, na němž provedli Beethovenu Kreutzerovu sonátu a Sonátu A dur Césara Francka. 16. 10. 1944 byl Bernard Kaff zařazen spolu s naprostou většinou terezínských hudebníků a dalších umělců do osmého z likvidačních transportů do vyhlazovacího tábora v Osvětimi, kde v jednom z následujících dnů zahynul v plynové komoře.


Literatura

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

 

II. Kritiky a recenze (výběr)

-k [= Černušák, Gracian]: Z brněnských koncertů (Lidové noviny, 25. 2. 1925, s. 7).

-k [= Černušák, Gracian]: Z brněnských koncertů (Lidové noviny, 8. 4. 1925, s. 7).

-k [= Černušák, Gracian]: Koncerty brněnské konzervatoře (Lidové noviny, 23. 6. 1925, s. 7).

rr: Hudební Brno ve Vídni (Lidové noviny, 10. 11. 1926, s. 7).

Gb. [= Golombek, Bedřich]: Bernard Kaff (Lidové noviny, 12. 11. 1930, s. 9).

-k [= Černušák, Gracian]: Z brněnských koncertů (Lidové noviny, 28. 2. 1932, s. 10).

-ek: Co jsme slyšeli (Lidové noviny, 23. 5. 1936, s. 14).

B. Š. [= Štědroň, Bohumír]: Klub moravských skladatelů (Lidové noviny, 17. 2. 1937, s. 9).

-k [= Černušák, Gracian]: Koncert klubu moravských skladatelů (Lidové noviny, 5. 5. 1937, s. 7).

-ek: Dva rozhlasové koncerty (Lidové noviny, 18. 11. 1937, s. 7).

B. Š. [= Štědroň, Bohumír]: Brněnský sonátový večer (Lidové noviny, 5. 12. 1937, s. 10).

rr: Moravští skladatelé v Praze (Lidové noviny, 6. 4. 1938, s. 7).

-k [= Černušák, Gracian]: Česko-německý večer v Brně (Lidové noviny, 4. 6. 1938, s. 7).

Ullmann, Viktor: 26 Kritiken über musikalische Veranstaltungen in Theresienstadt (Hamburg 1993, s. 52–53, 69, 77).

 

III. Ostatní

Adler, Hans-Günther: Theresienstadt 1941–1945. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaf (Tübingen 1955, s. 585).

Peduzzi, Lubomír: Pavel Haas a jeho tvorba za okupace (Brno 1963, s. 39, 62–63, 66–67, 92).

Vrkočová, Ludmila: Hudba terezínského ghetta (b. m. [Praha] 1981, s. 15–16, 25).

Karas, Joža: Music in Terezín 1941–1945 (New York 1985, s. 43–46, 205).

Kuna, Milan: Hudba na hranici života. O činnosti a utrpení hudebníků z českých zemí v nacistických koncentračních táborech a věznicích (Praha 1990, s. 251–253).

Peduzzi, Lubomír: Pavel Haas. Život a dílo skladatele (Brno 1993, s. 66, 108, 126–127, 132–133).

Peduzzi, Lubomír: Terezínské legendy a skutečnosti (Hudební věda 34, 1997, č. 2, s. 171).

Peduzzi, Lubomír: O hudbě v terezínském ghettu (Brno 1999, s. 65–69).

Kuna, Milan: Hudba vzdoru a naděje. Terezín 1941–1945. O činnosti a tvorbě hudebníků v koncentračním táboře Terezín (Praha 2000, s. 116–117).

 

Vlastimil Tichý

Datum poslední změny: 9.10.2011