Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Sdružení pro duchovní hudbu

Tisk


Charakteristika: hudební spolek

Datum narození/zahájení aktivity:5.5.1928
Datum úmrtí/ukončení aktivity:15.6.1953
Text
Literatura

Sdružení pro duchovní hudbu, hudební spolek, zahájení činnosti 5. 5. 1928, Praha, ukončení činnosti 15. 6. 1953.

 

Pražský český hudební spolek, který vznikl z chrámového sboru baziliky sv. Václava na Smíchově na základě podnětu Československého rozhlasu. Jeho vedoucím byl Vladimír Němec. Cílem spolku bylo provádění duchovní hudby nezávisle na liturgii. Interpretační činnost spolku byla na vysoké úrovni s mezinárodním dosahem koncertní činnosti i v rozhlasovém vysílání. Zaměřovala se nejen na mezinárodně známé skladby, ale také na starší českou tvorbu (František Xaver Brixi: Opus patheticum, 1932; Bohuslav Matěj Černohorský: Quare DomineLitaniae Laretanae, 1934; Šimon Brixi: Magnificat, 1938; Adam Michna: Missa Scti Venceslai, 1938). Sdružení se podílelo na projektu Musicae bohemicae anthologia. Věnovalo se i novější a soudobé duchovní hudbě českých skladatelů Václava Jana Tomáška, Leopolda Měchury, Františka Gregora, Antonína Dvořáka, Bohuslava Jeremiáše, Josefa Bohuslava Foerstera, Jaroslava Hrušky, Karla Bohuslava Jiráka, Bedřicha Antonína Wiedermanna a dalších. Po Němcovi se v roce 1939 ujal vedení spolku Otto Albert Tichý, ale přes snahu zachovat směřování svého předchůdce vzhledem ke společenské situaci válečných let spolek postupně omezoval svou činnost. Po roce 1949 přibyli noví členové. Pod vedením Václava Výtvara a dirigenta Josefa Hercla opět dosáhlo kvalitní produkce. Sdružení ukončilo svou činnost v roce 1953.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Patzaková-Jandová, Anna: Prvních deset let československého rozhlasu (Praha 1935).

 

Petra Wiedermann

Datum poslední změny: 26.12.2017