Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Besední úterky

Tisk


Charakteristika: pravidelné a číslované schůzky

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1935
Text
Literatura

Besední úterky, pravidelné a číslované schůzky, zahájení činnosti 1935.

 

Založil je v roce 1935 jednatel hudebního odboru Umělecké besedy Silvestr Hipman a vedl je až do jejich přerušení v roce 1944. Navazovaly na již zavedenou tradici z prvních desetiletí činnosti besedy. Staly se prostředkem styku domácích i cizích umělců, střediskem uměleckých pokusů a uvádění nových interpretů a skladeb a umožňovaly určitou výměnu mezi Prahou a ostatními městy. Na úvod každé besedy byl pronesen projev, který těmto debatám dával výchovný ráz. Besední úterky byly napodobovány i v jiných městech. V Brně to byly Hudební soboty spolku absolventů konzervatoře, v Čáslavi hudební středy, první se konala 28. února 1940. Z podnětu Silvestra Hipmana vznikaly ještě hudební pondělky až neděle, a to ve Slaném, Táboře, Valašském Meziříčí, Kroměříži, Dvoře Králové nad Labem, Vyškově, Pardubicích, Mělníku, Klatovech, Hrotovicích, Unhošti, Ústí nad Orlicí, Telči, Kutné Hoře, Chrudimi, Nymburku, Jičíně, Turnově, Poličce, Přerově, Mladé Boleslavi, Kostelci nad Labem, Opočně, Litomyšli, Bystřici pod Hostýnem, Hradci Králové, Roudnici nad Labem, Hrochově Týnci, Holešově, Prostějově, Českých Budějovicích, Kopidlně, České Třebové, Zlíně, Plzni, Olomouci, Hranicích, Chocni, Lipníku a Kojetíně.

Po skončení války byly besední úterky obnoveny, ale v širším kontextu koncertní formy v malém sále Slovanského ostrova. Takto byly besední úterky pořádány až do roku 1951, kdy jejich počet přesáhl 400. Mimo Prahu některé hudební dny zanikly, nebo se naopak objevily nové, jako například v Opavě, Jablonci nad Nisou, Rychnově, Berouně, Rakovníku, Rumburku, Krásné Lípě, Kraslicích, Mostě, Sušici a v jiných městech. V některých městech byly tyto besední dny natolik oblíbené, že jejich počet přesáhl i hranici sta. Napříkad v Chrudimi se 27. března 1953 konal stý chrudimský pátek.

K obnovení besedních úterků došlo společně s obnovením činnosti Umělecké besedy v roce 1990. Koncerty se konaly na nejrůznějších místech, nejdříve v původní budově Umělecké besedy v prostorách suterénního sálu, dnes v Salónku Zdenky Podhajské na náměstí Kinských na Smíchově. Dnešní dramaturgie je především zaměřena na díla členů Umělecké besedy, ale i zajímavou hudbu dalších českých i zahraničních skladatelů, spoluúčinkují na nich i spisovatelé, herci a výtvarníci. Koncerty hudebních úterků jsou podporovány Nadací Českého hudebního fondu, Nadací Ochranného svazu autorského, Ministerstvem kultury České republiky a dědici Ladislava Vycpálka. 


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

K padesátinám S. Hippmanna (Rytmus 9, 1943/44, č. 3, s. 26–28).

Hipman, Silvestr: Besední úterky hudební (strojopis 1935–44).  

Hipman, Silvestr: Kalendář českých hudebníků (1944, s. 234–53).

Hurník, Ilja: Besední úterky za války (Život 1, 2005, č. 1, s. 11–13).

Matoušek, Lukáš: Hudební úterky (Život 1, 2005, č. 1, s. 60–61).

Daněk, Václav: Z hudebních úterků UB (Život 2, 2006, č. 3, s. 62).

 

Lucie Vondrušková

Datum poslední změny: 7.9.2015