Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hanus, Vítězslav

Tisk


Charakteristika: Hobojista a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:22.12.1929
Datum úmrtí/ukončení aktivity:21.11.2002
Text
Literatura

Hanus, Vítězslav, hobojista a pedagog, narozen 22. 12. 1929, Brno, zemřel 21. 11. 2002, tamtéž.
 
Krátce se učil hrát na housle; ve hře na hoboj byl na brněnské konzervatoři a na JAMU v Brně žákem Františka Suchého (1945–50 a 1950–55, Mgr. 1991). Na JAMU byl prvním absolventem instrumentálního oboru hra na hoboj. 1950, 1951 a 1952 zvítězil v soutěžích vysokých uměleckých škol (AMU, JAMU, VŠMU); v Mezinárodní soutěži hráčů dechových nástrojů o cenu Antonína Rejchy v rámci festivalu Pražské jaro 1953 získal titul laureáta a druhou cenu.
V letech 1948–50 byl členem Moravského komorního orchestru, od 1950 působil jako první hobojista v operním orchestru Národního divadla v Brně, 1959–61 byl pedagogem na Konzervatoři v Pekingu v Číně, 1966–68 v Bejrútu v Libanonu, 1968–69 působil jako první hobojista v Královské opeře v Sydney v Austrálii. 1974–85 učil hře na hoboj na Konzervatoři v Brně. Byl členem Dechového kvinteta JAMU (1958), Foerstrova dechového kvinteta (od roku 1958) a Moravského noneta, které v roce 1957 založil (do roku 1960, kdy kvarteto ukončilo činnost).
V letech 1950–72 premiéroval řadu skladeb českých soudobých autorů (mimo jiné Zdeňka Blažka, Karla Horkého, Pavla Haase, Františka Suchého, Osvalda Chlubny, Ctirada Kohoutka, Antonína Tučapského a dalších). 1947–69 vystoupil několikrát  v rámci Přehlídek koncertního umění. V Pekingu, Šanghaji, Wu–chanu (195–61), v Bejrútu (1967–68) a v Sydney (1969) vystoupil v samostatných recitálech. V roce 1961 udělila čínská vláda  Hanusovi vyznamenání a diplom za pedagogické a koncertní působení.
Vítězslav Hanus nahrál řadu rozhlasových a gramofonových snímků skladeb zejména soudobých českých a světových autorů; mnohé z nich ve spolupráci s manželkou, brněnskou pianistkou Annou Hanusovou. Jeho relativně široký repertoár obsahoval koncerty pro hoboj a orchestr Georga Friedricha Händla, Georga Philippa Telemanna, Camilla Saint-Saënse, Paula Hindemitha, Jacquese Iberta, Maurice Ravela, Bély Bartóka, dále skladby Tomasa Albinoniho, Benedetta Marcella, Josepha Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta, Františka Vincenta Kramáře, Vincenta d´Indyho, Richarda Strausse, Benjamina Brittena a dalších.
Literatura
ČSHS. 

Petar Zapletal
Text

Datum poslední změny: 24.8.2007