Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kučerová, Dagmar

Tisk

(Jirsáková)

Charakteristika: Hudební pedagožka, koncertní pěvkyně a hudební historička

Datum narození/zahájení aktivity:4.3.1930
Datum úmrtí/ukončení aktivity:12.2.2023
Text
DíloLiteratura

Kučerová, Dagmar (rozená Jirsáková), pedagožka, koncertní pěvkyně a hudební historička, narozena 4. 3. 1930, Olomouc, zemřela 12. 2. 2023, tamtéž.

 

Po absolvování obchodní akademie (maturita 1949) byla dva roky zaměstnaná na olomoucké radnici. Soukromě studovala zpěv u Boženy Stoegrové a po její smrti (1961) u olomoucké rodačky tehdy působící v brněnské opeře Marie Řezníčkové. V hudební teorii byla žačkou Gustava Pivoňky. Vykonala státní zkoušku pro učitele hudby v Brně (1951). V letech 1960–66 dálkově studovala hudební výchovu a češtinu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde byla ovlivněna zejména Robertem Smetanou.

 

V roce 1951 přijala místo učitelky zpěvu na hudební škole (později Lidové škole umění) v Olomouci, kde působila až do roku 1990, z toho v době 1967–86 jako ředitelka školy. Za jejího vedení škola prošla výraznými koncepčními změnami a získala nazpět název Žerotín. Zasloužila se o rekonstrukci budovy Dominikánského kláštera, v níž škola od začátku 50. let 20. století čtyři desetiletí sídlila. Získala pro školu varhany z olomoucké Reduty, po jejich rekonstrukci tam mohly být pořádány varhanní koncerty, ale zejména realizována výuka hry na varhany. Konsolidovala učitelský sbor, díky čemuž se brzy dostavily vynikající úspěchy mnoha žáků i školních souborů. Jako učitelka odchovala řadu budoucích významných hudebníků, jmenujme alespoň operního pěvce a pedagoga JAMU Pavla Kamase.

 

Kučerová byla i autorkou úspěšných literárně-hudebních večerů, překládala písňové texty z němčiny a jako pěvkyně se věnovala také od roku 1951 téměř 40 let koncertní činnosti. Publikovala studie o olomouckém pobytu Gustava Mahlera, olomouckých návštěvách Antonína Dvořáka a olomoucké opeře v 19. století a přispívala do místního tisku (v rukopisu zůstaly její Vzpomínky veselé i smutné a Síla tradice). V letech 1990–2007 působila jako varhanice v chrámu sv. Barbory v Olomouci-Chvalkovicích. Za dlouholetou činnost v oblasti kultury obdržela v roce 2019 Cenu města Olomouce.


Dílo

Studie, stati a články (výběr)

Gustav Mahler v Olomouci (Časopis Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci, řada společenskovědná 60, 1970, č. 2–3, s. 101–106);

Česká opera v Olomouci v 19. a na počátku 20. století (do roku 1920) (Sborník Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci, Olomouc 1972, s. 24–29);      

K osmdesátinám Gustava Pivoňky (Sborník Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci, Ostrava 1977, s. 232–237).

Literatura

Vičar, Jan a kolektiv: Hudba v Olomouci 1945–2013 (Olomouc 2014).

https://cenamesta.cz/laureati/dagmar-kucerova/

 

Karel Steinmetz – Petr Macek

Datum poslední změny: 23.1.2024