Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Urbanová, Věra

Tisk

(rozená Knoblochová)

Charakteristika: Hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:6.3.1920
Datum úmrtí/ukončení aktivity:13.4.2003
Text

Urbanová, Věra, učitelka hry na housle, narozená 6. 3. 1920, Brno, zemřela 13. 4. 2003, tamtéž.

 

Od útlého mládí se věnovala hře na housle.  Po ukončení školní docházky studovala na brněnské konzervatoři  u Františka Kudláčka (absolutorium 1943), pak nastoupila jako učitelka houslové hry do hudební školy Jaroslava Kvapila v Brně. Začátkem 60. let 20. století krátce působila na popud Františka Lýska jako učitelka hudby v tehdejším Pedagogickém institutu. Poté se celý život dále věnovala hudebnímu školství a především výuce houslové hry na brněnských hudebních školách (Lidové školy umění / Základní umělecké školy)  v ulici Hlinky na Starém Brně a v městské části Brno Židenice. Vychovala řadu budoucích profesionálních hudebníků.

 

Petr Macek


Datum poslední změny: 31.3.2023