Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Smíšený pěvecký sbor Svatopluk

Tisk

(Pěvecko-hudební spolek Svatopluk)

Charakteristika: smíšený pěvecký sbor

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1894
Text

Smíšený pěvecký sbor Svatopluk (pův. jm. Pěvecko-hudební spolek Svatopluk), smíšený pěvecký sbor, zahájení aktivity 1894, Uherské Hradiště.

 

Smíšený pěvecký sbor Svatopluk byl založen profesorem českého gymnázia v Uherském Hradišti Antonínem Kollmannem a patří k nejstarším pěveckým tělesům v České republice. Vznik tělesa je spojen s dobou rozmachu českého spolkového života ve městě. Prvním dirigentem byl zakladatel sboru Antonín Kollmann. Ten dovedl skloubit zájmy umělecké, národnostní i společenské a sbor se pod jeho vedením rychle těšil dobré pěvecké úrovni. Repertoár tvořila především díla českých skladatelů 2. poloviny 19. století.

Po odchodu Antonína Kollmanna z Uherského Hradiště převzal vedení a dirigentství sboru roku 1920 profesor gymnázia a varhaník farního chrámu Jan Vašťátka. Ten navázal na výbornou uměleckou úroveň, navíc úspěšně vystihl požadavky doby, kdy byly buditelské tendence vystřídány touhou bavit obecenstvo. Proto do repertoáru sboru přibyly vedle tradičních skladeb operety či snadnější opery. Spolek byl i organizátorem koncertů hostujících umělců jako Jana Kubelíka, Rudolfa Firkušného a dalších. Jana Vašťátku v čele tělesa roku 1934 vystřídal mladý učitel Oldřich Halma, jinak dirigent Slovácké filharmonie, zpěvák a upravovatel lidových písní. Během jeho padesátiletého sbormistrovství byla tělesu vtisknuta specifická tvář, sbor se věnoval nastudování moravských lidových písní a děl českých skladatelů současnosti i minulosti, například Františka Xavera Brixiho, Jana Jakuba Ryby, Antonína Dvořáka či Leoše Janáčka. Častým bylo také provádění kantát za doprovodu Slovácké filharmonie. Sbor si pod vedením Oldřicha Halmy poprvé zazpíval v zahraničí, a sice ve městě Budyšín v tehdejší Německé demokratické republice.

Dalším sbormistrem byl od roku 1984 Karel Dýnka, varhaník farního chrámu sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti. Karel Dýnka omladil členstvo a rozšířil stávající repertoár o hudbu světových skladatelů jako je Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Luigi Maria Cherubini, Maurice Duruflé či Gabriel Fauré. Sbor se navíc zaměřil na hudbu duchovní, což mu umožnilo zpívat na koncertech v kostelích a chrámech při mších, zejména v období vánočních a velikonočních svátků. Právě orientace na duchovní hudbu a změny ve společenských poměrech vynesly tělesu zájem z ciziny a bylo mu umožněno vystupovat v Itálii, Belgii, Německu, Francii, Anglii, Švýcarsku, Rakousku či Finsku. Později sbor začal spolupracovat se zlínskou Filharmonií Bohuslava Martinů, se kterou hojně spolupracuje dodnes. V roce 1999 sbor natočil své první CD s názvem Kořeny. Obsah nosiče je zaměřen na ruskou pravoslavnou hudbu a českou duchovní a lidovou píseň. Taktovku po Karlu Dýnkovi převzal na konci roku 2001 Filip Macek, jenž soubor vede v duchu svých předchůdců. Repertoár obohatil o populární skladby, spirituály či skladby soudobých skladatelů jako je John Rutter, Petr Eben nebo Jiří Pavlica. Častá je spolupráce tělesa s místními folklórními soubory (Hradišťan, Kunovjan a jiné).

Od roku 2001 sbor působí jako občanské sdružení, a i přes to, že se v bohaté historii sboru střídají období skromnější s obdobími aktivního fungování, nikdy nedošlo k úplnému přerušení či zániku tělesa.


Diskografie

Kořeny (Klub kultury Uherské Hradiště 1999).

Literatura

I. Lexika

SČHK (heslo Uherské Hradiště).

 

II. Ostatní

Janák, Jan: Sto let českého gymnázia v Uherském Hradišti 1884–1984 (Brno 1984).

Jančář, Josef a kol.: Lidová kultura na Moravě (Brno 2000).

Jančář, Josef: Uherské Hradiště (Uherské Hradiště 1969).

Sehnal, Jiří – Vysloužil, Jiří: Dějiny hudby na Moravě (Brno 2001).

Přikrylová, Veronika: Hudební dění v Uherském Brodě ve světle dobových pramenů a svědectví od konce 19. století (diplomová práce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2012).

Uhrová, Magdalena: Sto let smíšeného pěveckého sboru Svatopluk v Uherském Hradišti (Uherské Hradiště 1994).

 

http://svatopluk.unas.cz

www.kkuh.cz/cz/ps-svatopluk

www.ceskesbory.cz  

 

Jiří Čevela

Datum poslední změny: 10.12.2021