Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Oddělení muzikologie Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky

Tisk


Charakteristika: hudebněvědná instituce

Datum narození/zahájení aktivity:1.1.2019
Text

Oddělení muzikologie Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, veřejně výzkumné instituce, zahájení činnosti 1. 1. 2019, Praha.

 

Po zániku Oddělení hudební historie a Kabinetu hudební historie v Etnologickém ústavu Akademie věd České republiky coby nástupnické organizace původního Ústavu pro hudební vědu Československé akademie věd (k 31. prosinci 2018) nově vzniklo v Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky (ředitel Tomáš Winter) k 1. lednu 2019 Oddělení muzikologie a dále samostatná Muzikologická knihovna – bibliografie. Od začátku roku 2019 byli do oddělení přijati Anja Bunzel, Petr Daněk, Roman Dykast (vedoucí oddělení a šéfredaktor časopisu Hudební věda), Martin Horyna, Milada Jonášová, Václav Kapsa a Aleš Opekar.

Výzkumná koncepce oddělení muzikologie byla vytyčena hlavním úkolem vytvořit kolektivní monografii zaměřenou na dějiny hudby v českých zemích v kontextu, který by zahrnoval ideové, sociální, kulturní, ekonomické, konfesijní a hudebně-institucionální souvislosti a vlivy. Podrobnější a aktuální informace jsou uvedeny na stránkách ústavu (srovnej též Dykast, Roman: Editorial. Hudební věda 56, 2019, č. 1, s. 2–4).

Ústav dějin umění AV ČR se zároveň stal vydavatelem recenzovaného oborového periodika Hudební věda, který již v roce 1964 začal vydávat Ústav pro hudební vědu Československé akademie věd. Od ledna 2019 se stala výkonnou redaktorkou Hana Jarolímková. Časopis začal využívat on-line podobu pro publikování textů v českém jazyce, zatímco v tištěné podobě jsou publikovány cizojazyčné texty a překlady.

V Ústavu dějin umění byl od začátku roku 2019 rovněž nově vytvořen samostatný útvar muzikologické knihovny – bibliografie se dvěma pracovnicemi (Jana Vozková - vedoucí, knihovnice; Markéta Kratochvílová - bibliografka).


Literatura

Dykast, Roman: Editorial (Hudební věda 56, 2019, č. 1, s. 2–4).

 

www.udu.cas.cz/cs/muzikologie/

www.hudebniveda.cz

Archivalie

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., oddělení dokumentace.

 

Jarmila Procházková

Datum poslední změny: 29.12.2019