Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Technik

Tisk

(Cimbálová muzika Technik Ostrava)

Charakteristika: folkloristický soubor

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1958
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.2012
Text

Technik (Cimbálová muzika Technik Ostrava), folkloristický soubor, zahájení činnosti 1958, Ostrava, ukončení činnosti 2012, tamtéž.

 

Technik vznikl jako Cimbálová muzika Vysoké školy báňské v Ostravě roku 1958, kdy navázal na činnost stejnojmenné muziky působící při Vysoké škole báňské do roku 1957. Zakladatelem a uměleckým vedoucím byl po celou dobu působení muziky cimbalista a rozhlasový redaktor Jan Rokyta, díky jehož širokému stylovému rozpětí a umělecké činnosti Technik brzy získal profesionální parametry. Zřizovateli tělesa postupně byli Vysoká škola báňská v Ostravě (do roku 1963), Nová huť Klementa Gottwalda (1963–64), ZK ROH Důl Hlubina (ve spolupráci se souborem Hlubina, 1964–72) a Československý rozhlas Ostrava (od 1973).

Pro rozhlasové účely muzika často vystupovala v obsazení dvou až tři střídajících se primášů, dvou druhých houslí, dvou viol, violoncella, cimbálu, kontrabasu a B-klarinetu. Příležitostně s muzikou vystupovali taktéž hráči na hoboj, fagot nebo flétny. Během dlouholetého působení při ostravském rozhlase byl Technik kmenovým tělesem pro potřeby folklorního vysílání, přičemž se podílel na nahrávání více než 700 hudebních snímků. Jan Rokyta ve své práci využíval folklorní materiál, často však kapela zpracovávala i hudbu z různých historických období. Repertoár kapely čerpal především z oblasti Valašska, zejména pak Vizovicka, dále z hudby jiných etnik (slovenského, maďarského, rumunského). Samotné úpravy se vyznačují rozmanitým charakterem a širokým dramaturgickým záběrem, kdy se Technik věnoval interpretaci původních zápisů folklorní instrumentální hudby, realizaci kancionálové literatury, rekonstrukci kodexových zápisů, pokročilejším hudebním úpravám a kompozicím s využitím studiové techniky (smyčkování, koláže, montáže, fázový posun).

Vedle cimbalisty Jana Rokyty se do historie muziky výrazně zapsaly další významné osobnosti jako primáši Zdeněk Mráz, Miroslav Hlosta, Jiří Crha a Jiří Machač, v muzice rovněž jakožto cimbalista a hráč na flétny působil Jan Rokyta ml. S muzikou vystupovala i řada pěveckých sólistů (Naděžda Urbášková, Jarmila Šuláková, Josef Laža a další). Technik za dobu své existence účinkoval na několika tuzemských i zahraničních festivalech (Polsko, Rusko, Španělsko, Francie, Finsko, Portugalsko, Řecko, Singapur), na kterých získal dvě zlaté medaile (Světový festival mládeže v Helsinkách, 1962), 1. cenu v rozhlasové soutěži (Prix de musique folklorique de Radio Bratislava, 1978) a stal se laureátem Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici (1961, 1964). V roce 1993 byla muzika k výročí 35. let své existence navíc oceněna Cenou města Ostravy. Vedle realizace množství rozhlasových nahrávek se muzika taktéž prezentovala na četném množství poučeně koncipovaných dlouhohrajících desek a kompaktních disků.

Se smrtí Jana Rokyty v roce 2012 těleso ukončilo své veřejné působení. Díky dlouholetému působení na poli folklorismu a více než 24 hodinám zvukového záznamu však muzika představuje jedno z nejvlivnějších těles pro tvorbu folkloristických hudebních uskupení.


Diskografie

Diskografie (výběr):

 

Cimbálová muzika technik hraje moravské a slovenské lidové písně (Supraphon 1969);

Moravian and Slovak Folk Songs and Dances (Artia 1970);

Od Opavy k Těšínu (Supraphon 1979);

Živá píseň Strážnice (Supraphon 1982);

Valašské lidové písně, zpěv Josef Laža (Supraphon 1984);

Z písňové pokladnice Anny Kutějové (Supraphon 1990);

Píseň písni ustýlá (Panton 1995);

Cimbálová muzika Technik 1968–1998 (Stylton 1998);

Technik 1958–2008: Cesty a návraty (Stylton 2008);

České a moravské vánoční koledy (Codi Art 2010);

Podle mego okjynečka (Ragtime 2011);

Karpatský epilog (Ragtime 2013).

 

 

Literatura

I. Lexika

Pavlicová, Martina – Uhlíková, Lucie (ed.): Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku (Strážnice 1997, s. 189).

SČHK (Ostrava).

 

II. Ostatní

Báča, Evžen – Gregor, Vladimír – Steinmetz, Karel: Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (Ostrava 1984).

Bukovský, Antonín: Lidová píseň v rozhlasové stanici Brno a Ostrava. Od vzniku rozhlasu do devadesátých let (diplomová práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2007).

Švihálek, Milan: Jan Rokyta – S pěsničkú na světa kraj. Besedování o všem možném (Ostrava 2008).

 

www.cimbalovamuzika.cz/index.php?lang=cz&menu=uvo

 

Jiří Čevela

Datum poslední změny: 17.10.2022