Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Poľana

Tisk

(Vysokoškolský soubor lidových písní a tanců Poľana; VSLPT Poľana)

Charakteristika: folkloristický soubor

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1949
Text

Poľana (Vysokoškolský soubor lidových písní a tanců Poľana; VSLPT Poľana), folkloristický soubor, zahájení činnosti 1949, Brno.

 

Vysokoškolský soubor Poľana byl pod názvem Slovenská národopisná skupina Poľana založen roku 1949 slovenskými studenty navštěvujícími brněnské vysoké školy (především Vysoká škola zemědělská a lesnická). Od počátku v souboru pracovala taneční složka i cimbálová muzika (ľudová hudba Poľana). Společně se zakladateli souboru (Milan Križo, Peter Paška, Jarmila Novomestská atd.) utvářeli charakteristický profil tělesa spolupracovníci a poradci, se kterými se již v polovině 50. let podařilo navázat zdárnou spolupráci (Karol L. Zachar, Ľuba Pavlovičová-Baková, Cyril Zálešák, Štefan Nosáľ, Juraj Kubánka). V roce 1957 soubor přešel pod hlavičku Vysokého učení technického v Brně a do téhož roku, kdy vojenský soubor Jánošík (dnes Vojenský umělecký soubor Ondráš) přesídlil do Brna, byl jediným brněnským folklorním kolektivem zpracovávajícím slovenský materiál. Jeho původní repertoárová orientace, kterou prosadil první umělecký vedoucí Milan Križo, se zaměřovala především na střední Slovensko (Detva). V dalších letech však v důsledku reorganizace vysokého školství do Brna přicházelo čím dál méně studentů ze Slovenska a Poľana si tak ke zpracování programových čísel zvala slovenské choreografy, kteří v Brně kmenově nepůsobili (Zdena Nererová-Vaňová, Milan Podžuban, Ján Novenko). Po určité stagnaci v 60. letech se soubor vypracoval a svou interpretační úrovní si získal popularitu i na Slovensku. V polovině 70. let byl repertoár rozšířen o folklorní materiál z Brněnska.

Poľana během své existence spolupracovala s choreografy jako Věra Kovářů, Jiřina Máčelová, Jitka Šafaříková či Oldřich Drštička, hudební úpravy pro soubor připravovali Jaroslav Jakubíček, Jaroslav Jurášek, Ján Gašpar Hrisko st., Jan Rokyta, Otakar Pokorný, Miroslav Dudík nebo Jan Beránek. Uměleckým vedoucím byl od založení souboru přes 20 let Milan Križo. Dalšími uměleckými vedoucími byli František Kučera, Milena Kanyzová, Věra Pokorná, Eva Gazárková, Jana Vicenová, Stanislav Uderman (na počátku 90. let repertoár rozšířil o dodnes preferovaný folklorní materiál z oblasti Šariše), Peter Šebela, Dan Rosenberg, Petra Vaňková a Jiří Bayer. V letech 1967–69 doprovázela taneční složku Ľudová hudba Jána Gašpara Hriska. Následně se v čele souborové muziky vystřídali primáši Oldřich Kilián, Pavel Švejnoha, Antonín Bukovský, Martin Janšto a Matej Kubala. Součástí Poľany je rovněž dívčí pěvecký sbor. Organizační vedení souboru v roce 1964 zajišťoval Petr Tkadlčík, kterého postupně vystřídali Jiří Vicena, Vladimír Focko, Svatopluk Rusňák, Eva Orlovská, Jaroslav Mareček a Petra Vaňková.

Od roku 1991 je Poľana občanským sdružením. Vedle mnohých vystoupení se soubor každých pět let prezentuje celovečerním pořadem (v říjnu 2019 ku příležitosti 70. výročí souboru). Soubor rovněž účinkoval na pódiích jak tuzemských (Strážnice, Rožnov pod Radhoštěm, Brno), tak zahraničních festivalů (bývalá Jugoslávie, Nizozemsko, Velká Británie, Španělsko, Německo, Maďarsko, Slovensko atd.) a získal četná ocenění – cena za nejlepší tanec na festivalu v Skopji (1969), cena souborové muzice za vynikající zvládnutí stylu taneční hudby slovenských regionů v pořadu „Tance a tanečníci Slovenska“ ve Strážnici (2009), zvláštní ocenění poroty za choreografické a hudební zpracování pásma „Jak v Kyjovi zahrali“ na festivale Akademická Nitra (2010) a celkový laureát téhož festivalu (2014). Soubor v Brně pravidelně od roku 2007 organizuje akci s názvem „Slovenská tancovačka“, která je cyklem tanečních večerů s výukou tradičních slovenských lidových tanců. I díky tomu Poľana zaujímá významnou roli v oblasti prezentace a uchovávání slovenského folklorního materiálu v České republice a představuje nedílnou součást tuzemského folklorního hnutí.


Diskografie

Poľana Brno – 40 let vysokoškolského souboru lidových písní a tanců (Supraphon 1989).

Literatura

I. Lexika

Pavlicová, Martina – Uhlíková, Lucie (ed.): Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku (Strážnice 1997, s. 176–177).

 

II. Ostatní

Beránková, Helena: Taneční folklór v pojetí amatérských skupin a souborů v Brně (Diplomová práce, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Brno 1980).

 

www.polana.cz

 

Jiří Čevela

Datum poslední změny: 17.10.2022