Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

The Kapralova Society

Tisk


Charakteristika: společnost pro propagaci osobnosti a tvorby Vítězslavy Kaprálové

Text
Literatura

The Kapralova Society, společnost propagující odkaz skladatelky Vítězslavy Kaprálové, zahájení činnosti 1998, Toronto.

 

The Kapralova Society (dále jen "společnost") je kanadská nezisková organizace, která byla založena v roce 1998 v Torontu s cílem upozornit na tvůrčí přínos žen v klasické hudbě a v tomto kontextu se věnovat zvláště propagaci díla Vítězslavy Kaprálové. Základní platformou pro tuto propagaci se staly webové stránky společnosti (online od r. 1998) a odborné periodikum, které společnost vydává od roku 2003, původně s názvem Kapralova Society Newsletter, od roku 2005 jako Kapralova Society Journal: A Journal of Women in Music. Periodikum vychází v anglickém jazyce formou open access dvakrát do roka a publikuje nejen odborné studie, které analyzují a hodnotí dílo Vítězslavy Kaprálové, ale i umělecký přínos dalších skladatelek a diskutují otázky, které se týkají širšího tématu ženy jako tvůrce závažného hudebního díla. 

Kromě této vzdělávací činnosti se společnost podílí na projektech, které zpřístupňují dílo Kaprálové na hudebních nosičích, dává podnět k prvním provedením skladatelčiných děl, podporuje výzkum, který se věnuje hudebnímu odkazu Vítězslavy Kaprálové a spolupracuje na rozhlasových a jiných dokumentech propagujících skladatelčinu hudbu. Od roku 2002 společnost úzce spolupracuje s českými nakladatelstvími na projektu Edice Vítězslavy Kaprálové, kterou iniciovala a z níž řadu titulů odborně zaštítila a/nebo finančně podpořila. Od roku 2015 také vydává antologii skladatelčiny korespondence.


Literatura

Publikace vydané The Kapralova Society:

Kapralova Society Journal: A Journal of Women in Music. ISSN 1715-4146.

Kaprálová, Vítězslava: Písnička. Klavír. Partitura. 2. vyd., KS 001, 2011.

Kaprálová, Vítězslava: Fanfare (1939). Fanfára pro dva lesní rohy, dvě trubky a timpány.  Partitura a hlasy. 1. vyd.,  KS 003, 2015.

Kaprálová, Vítězslava: Matičce. Sbor pro tři dětské hlasy. Partitura. 1. vyd., KS 005, 2015.

Hartl, Karla (ed.): Vítězslava Kaprálová. Dopisy domů. Korespondence rodičům z let 1935–1940 (Toronto 2015).

Hartl, Karla (ed.): Vítězslava Kaprálová. Dopisy láskám. Rudolfu Kopcovi a Jiřímu Muchovi. Korespondence z let 1938–1940 (Toronto 2016). 

Hartl, Karla (ed.): Vítězslava Kaprálová. Dopisy přátelům a jiná korespondence z let 1935–1940 (Toronto 2017).

Hartl, Karla: Vítězslava Kaprálová: Tematický katalog skladeb a korespondence s nakladateli (Toronto–Praha, 2020).

Gates, Eugene; Hartl, Karla: The Women in Music Anthology (Toronto, 2021).

Hartl, Karla: Kauza Kaprálová v dobové korespondenci a dokumentech (Toronto–Praha, 2021).

 

Ostatní:

Vargová, Miroslava: Realizácia svetovej premiéry nedokončeného diela Ilena Vítězslavy Kaprálovej (diplomová práce HF JAMU, Brno 2007).

Cheek, Timothy: Singing in Czech. A Guide to Czech Lyric Diction and Vocal Repertoire. Revised edition. With a Foreword by Sir Charles Mackerras (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2015, s. 335).

Reynolds, Les: „Kapralova Society Journal.“ ProQuest, 31. 7. 2015. Dostupné z <http://www.proquest.com/blog/mfl/2015/Kapralova-Society-Journal.html> (11. 3. 2019).

Bártová, Jindra: Vítězslava Kaprálová. Dopisy domů. Korespondence rodičům z let 1935–1940 (Hudební rozhledy, roč. 69. č. 3, 2016, s. 56).

Mihule, Jaroslav: Vítězslava Kaprálová. Dopisy domů. Korespondence rodičům z let 1935–1940 (Hudební věda, roč. 54, č. 3, 2017, s. 363–64).

Mihule, Jaroslav: Vítězslava Kaprálová. Dopisy láskám. Rudolfu Kopcovi a Jiřímu Muchovi. Korespondence z let 1938–1940 (Hudební věda, roč. 54, č. 3, 2017, s. 363–64).

Mihule, Jaroslav: Vítězslava Kaprálová. Dopisy přátelům a jiná korespondence z let 1935–1940 (Hudební věda, roč. 54, č. 3, 2017, s. 363–64).

Hartl, Karla: The Centenary of Vítězslava Kaprálová: Looking Back, Looking Forward. In: Vítězslava Kaprálová (1915–1940). Zeitbilder, Lebensbilder, Klangbilder, 21–32 (ed. Christine Fisher. Zurich: Chronos Verlag, 2017).

20 let činnosti The Kapralova Society v Torontu, 13. 11. 2018, Český rozhlas 3 (Vltava). Dostupné z <https://vltava.rozhlas.cz/20-let-cinnosti-kapralova-society-v-torontu-7677265 > (9. 3. 2019).

Hoch, Matthew; Lister, Linda: So You Want to Sing Music by Women. A Guide for Performers (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2019, p. 304).

 

www.kapralova.org

 

Karla Hartl

Datum poslední změny: 24.11.2021