Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Ryant Dřízal, Jan

Tisk

(Dřízal, Jan)

Datum narození/zahájení aktivity:21.8.1986
Text
DíloLiteratura

Ryant Dřízal, Jan (pův. jm. Dřízal, Jan), skladatel, narozen 21. 8. 1986, Praha.

 

Jan Ryant Dřízal si rozšířil svoje původní příjmení o příjmení své matky Ryant. Na Pražské konzervatoři studoval skladbu u Otomara Kvěcha (2006–12) a současně na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (2008–12). Ve studiu skladby pokračoval na AMU u Hanuše Bartoně (2012–17), dále absolvoval půlroční studijní stáže na Hudební akademii v Tallinu, kde též konzultoval své skladby s Erkki-Svenem-Tüürem (2013) a na Royal College of Music v Londýně (2015), absolvoval mistrovské skladatelské kurzy v Bratislavě, Trstěnicích a v Kroměříži aj. V roce 2015 se zúčastnil mezinárodního sympozia pro současnou hudbu na Lisztově akademii v Budapešti a stal se rezidenčním skladatelem Orchestru Berg na Hudebním institutu Krzysztofa Pendereckého (The Krzysztof Penderecki European Center for Music) v Polsku.

Od roku 2012 působí jako pedagog skladby a klávesového oddělení Základní umělecké školy Václava Talicha v Berouně a od roku 2016 je pedagogem hudební teorie na Pražské konzervatoři.

Výrazný úspěch měla již jeho skladba Leviathan pro sólový kontrabas, která se stala v roce 2010 finální skladbou bratislavské přehlídky nové hudby Soozvuk. Roku 2013 se uskutečnila v pražském Rudolfinu koncertní premiéra jeho absolventské práce na Pražské konzervatoři – symfonického baletu Alenka v říši divů a v rámci Pražského jara byla provedena komorní skladba Na křídlech vážky, která získala třetí cenu ve skladatelské soutěži Generace. V říjnu 2015 řídil Jiří Bělohlávek premiéru skladby Kuře melancholik, která zvítězila v soutěži České filharmonie v předchozím roce. Na zakázku Symfonického orchestru Českého rozhlasu vznikla koncertantní skladba pro violoncello a orchestr Narcissus. Za svou dosavadní hudební tvorbu obdržel Jan Ryant Dřízal Cenu Ochranného svazu autorského v kategorii mladý skladatel klasické hudby pro rok 2016.

Svůj skladebný styl označuje Ryant Dřízal za „organickou hudbu,“ která podle jeho vyjádření „není jen souborem skladatelských technik či estetických názorů, je to celostní pohled na kompozici jako na živý organismus, zvukový objekt pohybující se v čase.“ Realizaci skladatelova záměru v jeho skladbě Kuře melancholik vyjádřila soutěžní porota slovy: „tektonická a formální soudržnost se skrytými překvapeními, barevná představivost vyjádřená suverénní, náročnou a krajní instrumentací, širokodechá harmonie, dramatické napětí, sdělnost, jednoznačnost a přímočarost výpovědi podané soudobým hudebním jazykem.“

Okrajově se Ryant Dřízal věnuje filmové a účelové hudbě (mj. pro dokumentární snímek Šmejdi Sylvie Dymákové, projekt Orchestru Berg Cinegoga či multimediální projekt Elišky Cílkové Zóna pracující s autentickými nahrávkami opuštěných černobylských klavírů – vítězný projekt výběrového řízení AMU) a hudbě k činohrám. Jeho kompozice pravidelně natáčí a vydává Český rozhlas.

Jan Ryant Dřízal je spoluzakladatelem studentského ansámblu pro soudobou hudbu Ensemble Terrible, utvořeného v roce 2016 ze studentů a absolventů AMU, působil též jako hudební aranžér, publicista a blogger. V letech 2014–17 prezentoval řadu přednášek o současné estonské a britské hudbě.


Dílo

Dílo hudební:

 

Koncertní skladby

Alenka v říši divů – symfonický balet o třinácti obrazech (2010–11).

Wedding Music, pro varhany a zvon (2012).

Zázrak v Benátkách – dětský melodram na text Jana Koseka s doprovodem 9 nástrojů (2012).

Na křídlech vážky, pro housle a klavír (2012).

Slova straky – písňový cyklus na verše Richarda Caddela pro baryton, velký buben, krotaly a křemeny (2012).

Pripyat Shadows – elektroakustická kompozice zpracovávající autentické zvuky černobylské zóny (2013).

Šepoty a výkřiky. Homage to Ingmar Bergman, pro amplifikovanou violu sólo (2013).

České snění, pro komorní orchestr a recitátora (2013).

Pripyat Pulse – elektroakustická kompozice zpracovávající autentické zvuky černobylské zóny (2014).

Kuře melancholik, pro symfonický orchestr (2014).

Head Ööd – kvartet pro čtyři kontrabasy (2014).

Strom života – koncert pro housle sólo, 3 zobcové flétny, basovou marimbu a divisi smyčcový orchestr (2015).

De Monstris Marinis / Mořská monstra – sborový bestiář na středověké texty Tomáše z Cantimpré, pro smíšený sbor (2015).

Organická studie No. 1, pro klavír sólo (2016).

Zlomené květiny, pro altovou flétnu, klavír, violu a violoncello (2016).

Narcissus – koncertantní skladba pro violoncello a orchestr (2017)

 

Hudba k činohrám

Peer Gynt (2011).

Slaměná židle (2011).

Černá komedie (2011).

Amazonie (2012).

 

Filmová hudba

Všechno si nekoupíš. Krátký film, režie Michal Niepřej (2008).

Tree of Desire. Žánrový soundtrack pro hudební banku studia Fontana, album Secret Drama, 14 tracků. Hudební spolupráce s Petrou Victorií Priester (2011).

On The Trail. Žánrový soundtrack pro hudební banku studia Fontana, album American Frontiers, 21 tracků. Hudební spolupráce s Petrou Victorií Priester (2012).

Subtle Control. Krátký film, režie Carla Carolina Pimentel, hudební spolupráce s Martinem Klusákem (2012).

Vee Jay (2014). Krátkometrážní dokumentární snímek o filmovém režisérovi Vojtěchu Jasném, režie Jan Vlnas (2014).

H2O. Originální soundtrack pro stejnojmenný němý film Ralpha Steinera z roku 1929 (2015). Objednáno orchestrem Berg a premiérově provedeno 12. 10. 2015 ve Španělské synagoze.

Literatura

http://jan-ryant-drizal.eu

 

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 1.12.2017