Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Janáčkova konzervatoř v Ostravě

Tisk


Charakteristika: hudebně vzdělávací instituce

Datum narození/zahájení aktivity:14.8.1953
Text
Literatura

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, hudebně vzdělávací instituce, zahájení činnosti 14. 8. 1953, Ostrava. 

 

První střední odborná hudební škola v Ostravě byla zřízena výnosem Státního výboru pro věci umění č. 40/719/53 ze dne 14. srpna 1953. Vyučování začalo 30. září téhož roku a to na mnoha místech, neboť k přidělení budovy bývalého charitativního ústavu Ludmila došlo až v roce 1954. Vyšší hudebně-pedagogická škola (dále VHPŠ) vznikla z iniciativy odbočky Svazu československých skladatelů, jejího předsedy Rudolfa Kubína, Františka Míti Hradila, Miroslava Klegy a dalších. Její učební plány, osnovy a učební cíl přitom byly totožné s oběma již existujícími konzervatořemi v Praze a Brně. Po šesti letech byla z Vyšší hudebně-pedagogické školy výnosem ministerstva školství a kultury ze dne 12. srpna 1959 č. 32212/59-III/3 s platností od 1. září 1959 zřízena Státní konzervatoř hudby v Ostravě. Výuka probíhala na odděleních klavírním, strunných nástrojů (včetně harfy), dechových nástrojů, lidových nástrojů, sólového zpěvu, dirigentském, skladatelském a tanečním. Dne 1. září 1972 bylo na konzervatoři otevřeno oddělení hudebně dramatické. Od 16. května 1996 je škole Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky propůjčen čestný název Janáčkova konzervatoř v Ostravě. V letech 2007–16 zde byl vyučován obor Gymnázium s hudebním zaměřením (a také název školy byl v tomto období změněn na Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě). V současné době (od 1. září 2016) je její oficiální název znovu Janáčkova konzervatoř v Ostravě a výuka zde probíhá na dvanácti odděleních (Všeobecně-vzdělávací, Zpěv, Tanec, Hudebně-dramatické umění, Klavír a varhany, Smyčcové nástroje a harfa, Akordeon, Kytara a cimbál, Bicí nástroje, Hudební teorie, skladba a dirigování, Dechové nástroje, Povinný klavír a korepetice) v pěti oborech: Hudba, Zpěv, Hudebně dramatické umění, Tanec a Současný tanec.

Ve funkci ředitele školy postupně působili Rudolf Kubín (3. 8. 1953 – 30. 9. 1954; 3. 2. 1958 – 3. 1. 1960), Jan Tausinger (1. 10. 1954 – 2. 2. 1958), Marie Richterová (22. 2. 1960 – 22. 9. 1960), Přemysl Novák (1. 11. 1960 – 30. 7. 1967), Miroslav Klega (1. 8. 1967 – 7. 3. 1973), Arnošt Lisý (8. 3. 1973 – 28. 2. 1982), Hugo Dunaj – zastupující ředitel (1. 3. 1982 – 31. 1. 1983), Ivan Mrowiec (1. 2. 1983 – 30. 11. 1989), Ivan Měrka (9. 1. 1990 – 30. 12. 1991), Jan Krček – zastupující ředitel (31. 12. 1991 – 30. 1. 1992) a Milan Báchorek (1. 2. 1992 – 31. 7. 2004). Od 1. srpna 2004 vede Janáčkovu konzervatoř Soňa Javůrková.

Škola byla od počátku úzce spjata s poválečným rozvojem hudební kultury v Ostravě a její absolventi se hojně uplatňovali nejen jako učitelé hudebních škol a později i samotné konzervatoře, ale také jako hráči orchestrů a dalších komorních uskupení na Ostravsku. Na škole již od 60. let působil Symfonický orchestr, který postupně dirigovali Josef Daniel, Josef Staněk, Václav Návrat, Oldřich Bohuňovský, Eduard Dřízga, Jan Šrubař a Stanislav Falcník. V současné době vede orchestr dirigent Petr Šumník. Výrazného úspěchu dosáhl v 70. letech Komorní orchestr konzervatoře pod vedením Josefa Staňka (účast na Karajanově soutěži v Západním Berlíně [1974], koncerty ve Výmaru [1975], v Halle [1978], na Pražském jaru [1976]). Po jeho odchodu v roce 1982 převzal vedení orchestru Pavel Vítek. V současné době je jeho uměleckým vedoucím Petr Šumník. V letech 1990–2012 na škole působila také Dechová harmonie, kterou vedli postupně Karel Doležil a Karel Bria. Tento dechový ansámbl se stal několikanásobným vítězem rozhlasové soutěže „Concerto Bohemia“ v kategorii velkých orchestrů, často spolupracoval s Janáčkovou filharmonií Ostrava a natočil řadu snímků pro Český rozhlas Ostrava. K obohacení české hudební kultury přispěla také tělesa složená z učitelů školy, jakými byla smyčcová kvarteta (Ostravské kvarteto [1953–88] a později Kubínovo kvarteto [1972–2015]).

V průběhu více než šesti desetiletí trvání Janáčkovy konzervatoře zde pedagogicky působili nebo působí mimo jiné klavíristé: Josef Kysela, Františka Reková, Zdeněk Stibor, Milada Šlachtová, Terezie Trösterová, Věra Čanová, Marta Toaderová, Danuše Myšková, Zdeněk Duchoslav, Rudolf Bernatík, Jan Marcol, Jana Marcolová, Ladislav Jelínek, Zdeněk Pěček, Jarmila Pěčková, Pavel Motloch, Monika Tugendliebová, Hana Kundrátová, Soňa Javůrková, Xenie Hranická, Michal Bárta; varhaníci Vladimír Svatoš, Martina Zelová, Pavel Rybka; akordeonisté Františka Machalíčková, Jan Matušínský; učitelé hry na smyčcové nástroje: houslisté Václav Krůček, Jindřich Záletka, Vlastimil Pacáček, Zdeněk Gola, Ladislav Gořula, Miroslav Melkus, Zdeněk Dejmek, Jaroslav Kouřil, Vítězslav Kuzník, Irena Vítková, Luděk CapJan Niederle; violisté Rudolf Šrubař, Alois Kempný, Dušan Ondruška, Pavel Vítek; violoncellisté Ivan Měrka, Jiří Hanousek, Jiří Zedníček; kontrabasisté Miroslav Švábenský, Ladislav Lanča, Jan Krček, Emílie Windhaberová; kytaristé Alexandr Dědina, Bohumila Kunzová, Ondřej Gillig, Martin Ládr; cimbalista Daniel Skála; hru na harfu v minulosti vyučovala Ada Balová; pedagogové dechového oddělení: flétnisté Josef Pukovec, Jiří Bystroň, Marcela Šindelová; hobojista Jiří Židek; klarinetisté Jan Krček st., Valter Vítek, Petr Bohuš, Jiří Masný; fagotisté Evald Bartusek, Zdeněk Fintes; trumpetisté Emanuel Holub, Jiří Tesařík; hornista Karel Doležil; trombonisté Vlastimil Ondruška starší, Vladislav Maceček; tubista Pavel Dvořák; bicí nástroje vyučovali nebo vyučují Jan Matušínský, Václav Fildán, Rostislav Mikeška, Jiří Smrčka; na pěveckém oddělení působili nebo působí: pěvecký pedagog Rudolf Vašek, zpěváci Jiří Herold, Miroslav Urbánek, Zdeněk Krulikovský, Jaroslav Kosec, zpěvačky Vlasta Danielová, Zdeňka Diváková, Bohumila Jechová-Lisá, Lumíra Znebejánková, Drahomíra Míčková, Alžběta Pappová, Mária Adamíková, Eva Dřízgová, Erika Šporerová; na hudebněteoretickém oddělení vyučovali nebo vyučují: hudební skladatelé Josef Schreiber, Milan Báchorek, Miroslav Klega, Jaromír Podešva, Pavel Čotek, Bohumil Jírek, Eduard Dřízga, Edvard Schiffauer, Irena Szurmanová, Michal Janošík; sbormistři Jan Šoupal, Ladislav Vrtal, Lubomír Mátl; dirigenti Jiří Waldhans, Josef Daniel, Josef Staněk, Karel Bria, Petr Šumník, Jaromír Javůrek; učitelé hudební teorie a dějin hudby Jan Řezníček, Božetěch Bílek, František Lettovský, Oldřich Heřmanský, Leon Juřica, Miloš Navrátil, Jiří Kocur, Věra Klímová, Jiří Pospíšil, Jiří Čech, František Mixa, Stanislav Falcník; korepetitoři a další klavírní pedagogové Marie Tylečková, Karla Wojtovičová, František Králíček, Robert Kimmel, Pomněnka Kimmlová, Milena Pawlorková, Hana Sekaninová, Eva Schullmeisterová, Liana Svobodová, Jiří Šimáček, Kristina Římanová, Ivana Hotárková, Marie Horáčková, Hana Lišková, Hana Kučová, Jiří Niedoba, Jan Niedoba, Vlastimil Ondruška, Vlastimil Šmída a další; taneční pedagogové Julie Jastřembská, Emerych Gabzdyl, Jiří Duží, Ivan Hurych, Helena Hurychová, Margarita Častová, Libuše Kuklová, Jan Kolda, Lenka Dřímalová, Olga Borisová; na hudebně-dramatickém oddělení pedagogicky působili nebo působí: Miloslav Holub, Bedřich Jansa, Eva Polzerová, Václav Klemens, Ivona Římánková, Josef Novák-Wajda, Věra Vojtková nebo Alice Olmová-Jarnotová.

Významnými absolventy v oborech hudba, tanec a divadlo jsou například: dirigenti Stanislav Macura, Stanislav Bogunia, Petr Altrichter, klavíristé Boris Urbánek, Ivo Kahánek, Martin Kasík, houslistka Hana Kotková, violoncellista Jiří Hanousek, členové Kubínova kvarteta, operní pěvkyně Martina Janková, operní pěvci Eduard Klezla a Jan Martiník, zpěváci Martin Chodúr, Richard Krajčo, saxofonista Michal Žáček, tanečníci Richard Kročil, Nataša Novotná, herci a herečky Ivana Chýlková, Michal Čapka, Vladimír Polák, Eva Vejmělková, Lumír Olšovský nebo režisér Stanislav Moša.

Počátkem roku 1996 byla slavnostně otevřena nová moderní budova na Českobratrské ulici a škola se přestěhovala ze stísněných prostor školní budovy na Hrabákově ulici, kde sídlila od roku 1954. Nový, moderně řešený architektonický komplex zahrnuje vedle tradičního školního zázemí také koncertní sál, čtyři baletní sály, dvě nahrávací studia, a nabízí tak prostor nejen pro školní aktivity, ale je rovněž místem konání prestižních akcí, jako je bienále Ostravské dny, Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, Balett Workshop Ostrava a další. Od roku 2011 také Janáčkova konzervatoř vytváří organizační zázemí Mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia.


Literatura

I. Lexika
ČSHS.

 

II. Ostatní
Báče, Evžen – Gregor, Vladimír – Steinmetz, Karel (ed.): Hudební kultura na Ostravsku po roce 1945 (Ostrava 1984). 

Almanach 50 let Janáčkova konzervatoř v Ostravě 1953–2003 (Ostrava 2003).

Kusák, Jiří: Ostravský hudební život po roce 1945 (Ostrava 2008).

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě 1953–2008. Monografie k 55. výročí založení školy (Ostrava 2008).

Mazurek, Jan a kol.: Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti (Ostrava 2010). 

 

Hana Adámková Heidrová

Datum poslední změny: 13.9.2017