Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Trnka, Jan

Tisk


Charakteristika: pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:3.5.1800
Text
Literatura

Trnka, Jan, pedagog a skladatel, narozen 3. 5. 1800 Jemnice.

 

Jako pomocník nastoupil 3. 11. 1817, od roku 1837 byl druhý učitel a po smrti Josefa Cvikara roku 1842 působil jako první učitel v Dačicích. Správcem školy v Dačicích byl až do roku 1871. V tomto období se škola přestěhovala do nové budovy a postupně se rozšířila z dvoutřídní na čtyřtřídní.

Jeho graduál Cantemus Domino pro tenor a violoncello sólo s doprovodem smyčcového orchestru se zachoval v hudebním archivu Kolegiátního kostela sv. Mořice v Kroměříži. Další hudebniny se nacházejí také v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně ve sbírce pocházející ze znojemského městského archivu a z archivu městské hudební školy ve Znojmě.


Literatura

I. Lexika

Tiray, Jan: Vlastivěda moravská, Dačický okres (Brno 1925).
Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století (Brno 2000).

 

II. Ostatní

Žirovnický, Wenzel: Schematismus sämmtlicher Volks-Schulen und Volksschul-Lehrer (Olmütz 1862, s. 54).
Beringer, Jan – Janoušek, Jaromír: Město a panství Dačice (Dačice 1893).
Breitenbacher, Antonín: Hudební archiv kolegiátního kostela sv. Mořice v Kroměříži (Kroměříž 1928).
Straková, Theodora (ed.): Průvodce po archivních fondech Ústavu dějin hudby Moravského musea v Brně (Brno 1971).
Vašek, Bohuslav (ed.): Dačice 1183–1983 (Dačice 1983).
Bistřický, Jan – Kučerová, Marie (eds): Dějiny Dačic (Dačice 2002).

 

Lucia Ročkaiová

Datum poslední změny: 16.11.2016