Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Lobgott, František

Tisk


Charakteristika: učitel a hudební skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:1774
Datum úmrtí/ukončení aktivity:1846
Text
Literatura

Lobgott, František, učitel a hudební skladatel, narozen asi 1774, místo narození neznámé, zemřel 1846, Komín (Brno).

 

V letech 1815–46 učil v Komíně. Jako hudebník byl známý v širokém okolí. Jeho učitelské schopnosti byly oceněny titulem Musterlehrer (vzorný učitel). Za jeho působení vzrostl počet žáků ze 163 v roce 1827 na 232 v roce 1831, ze svého příjmu proto vydržoval učitelské pomocníky. Jeho plat sestával ze školného, koledy, pevných naturálních dávek od obcí, odměny za kostelní službu a štoly. V roce 1827 činil 133 zlatých a 29 krejcarů. Ve sbírce Moravské zemské knihovny se zachoval jeho graduál pro sólový hlas, dvoje housle, dvě clariny, dva lesní rohy a varhany. Další jeho kompozice ze sbírek v Bystrci a Kunštátě jsou uloženy v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea.


Literatura

I. Lexika

Slavík František A.: Vlastivěda moravská. Brněnský okres (Brno 1897).
Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století (Brno 2000).

 

II. Ostatní

Straková, Theodora (ed.): Průvodce po archivních fondech (Brno 1971).
Trojanová, Jaromíra: Soupis hudebních rukopisů z fondů Státní vědecké knihovny v Brně (Brno 1990).
Jan, Libor (ed.): Komín v historii 1240–2006 (Brno 2006).

 

Lucia Ročkaiová

Datum poslední změny: 5.11.2016