Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Sommer, Lukáš

Tisk


Charakteristika: skladatel, kytarista, hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:11.1.1984
Text
DíloLiteratura

Sommer, Lukáš, skladatel, kytarista, hudební pedagog a redaktor, narozen 11. 1. 1984, České Budějovice.

 

Studoval hru na kytaru na konzervatoři v Českých Budějovicích ve třídě Vilmy Manové (1997–2004) a skladbu na AMU pod vedením Ivana Kurze (2004–09). Získal ocenění na soutěžích Generace 2005 (Sonáta pro housle a klavír), Generace 2006 (Soucestí), Proguitar 2006 (Slunce) a obdržel Cenu Českého rozhlasu (2009, Souvrať). V letech 2009–11 pedagogicky působil na Mezinárodní konzervatoři a Základní umělecké škole Lounských v Praze. Od roku 2010 vyučuje na Základní umělecké škole F. A. Šporka v Lysé nad Labem (hra na kytaru, dirigování, spoluvytváření mezioborových představení – hra Sporck Persona Baroque, muzikál Herkules a další). Byl šéfredaktorem časopisu A tempo Revue (2007–09), své články publikoval v Lidových novinách, Harmonii a A2. Jeho skladby provedli Jana Boušková, Jan Ostrý, Vilém Veverka, Daniel Wiesner, Petra Poláčková, Veronika Böhmová, Thuri-ensemble, Dechový kvintet Faun, Städtisches Orchester Bremerhaven, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Filharmonie Hradec Králové, Severočeská Filharmonie Teplice, Plzeňská filharmonie, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Jihočeská komorní filharmonie a další. Od roku 2009 Lukáš Sommer pravidelně koncertuje se svým autorským kytarovým recitálem. Program zazněl poprvé v roce 2013 na festivalu Open Guitar, dále na mnoha zahraničních koncertech (Drážďany, Milán, Modena, Sagunto, Brescia a další). Pro svou polystylovost jsou jeho kytarové skladby často vyhledávány v rámci různých multižánrových aktivit.


Dílo

Orchestrální a koncertantní

Slovo Jana Amose, symfonietta pro komorní orchestr (2004).

Monolit, koncert pro dechový orchestr a bicí nástroje (2004, premiéra Dechový orchestr Konzervatoře České Budějovice, Concerto Bohemia, palác Žofín, 11. 11. 2006; nahrál Český rozhlas, záznam České televize 23. 12. 2006).

Fantasia bucolica pro klarinet, xylofon a smyčce (2005, premiéra Zdenek Zavičák – klarinet, Jihočeská komorní filharmonie, Stanislav Vavřínek, 8. 3. 2006).

Díkuvzdání, symfonie č. 1 pro varhany a symfonický orchestr (2006, premiéra Michal Hanuš – varhany, Filharmonie Hradec Králové, Andreas Sebastian Weiser, Dvořákova síň Rudolfina, 15. 11. 2007; nahrál Český rozhlas).

Pastýř, obraz pro klavír a komorní orchestr (2006, premiéra Veronika Böhmová – klavír, Jihočeská komorní filharmonie, Stanislav Vavřínek, 11. 1. 2007).

Ostny v závoji (2008, premiéra Filip Sychra – recitace, Michal Hanuš – varhany, Kühnův smíšený sbor, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Jiří Malát, Dvořákova síň Rudolfina, 16. 3. 2009; nahrál Český rozhlas).

Koncert pro harfu a orchestr (2008, premiéra Jana Boušková – harfa, Stadtisches Orchestre Bremerhaven, Stephan Tettzslaff, Stadttheater der Seestadt Bremerhaven).

Capriccio concertante (2008).

Dopis otci, koncert pro flétnu a orchestr (2009–11, premiéra Pražské Jaro 2012).

Judita, koncertantní symfonie pro varhany a smyčcový orchestr (2014, premiéra Kateřina Málková – varhany, Komorní orchestr Bohuslava Martinů, Jan Kučera, Besední dům Brno).

Vivat Baroque, kánon, fuga a chorál (2014, premiéra Lysá nad Labem 2014).

 

Komorní

Tři bezejmenné skladby pro housle a klavír (2002).

Sen a probuzení, věta pro dechové kvinteto (2003).

Malá sonáta pro hoboj a klavír k básni Jana Skácela (2004).

Sonáta pro housle a klavír (2004–05).

Sonatina giocosa pro flétnu a klavír (2005, premiéra Jan Ostrý – flétna, Luděk Šabaka – klavír, Dny soudobé hudby, 19. 11. 2007; nahrál Český rozhlas).

Due allegri pro flétnu, hoboj a klavír (2005).

Pět charakteristických kusů pro hoboj a klavír (2005, premiéra Jan Thuri – hoboj, Shoko Shimomura – klavír, 26. 9. 2006; nahrál Český rozhlas).

Soucestí, věta pro hoboj a smyčcové trio (2005, premiéra Thuri Ensemble, Sál Martinů AMU, 12. 12. 2005).

Píseň o Viktorce, freska pro recitátora a klavír (text Jaroslav Seifert, 2006).

Akvarel, hudba pro vibrafon, harfu a klavír (2007).

Jitřní fantasie pro flétnu a harfu (premiéra Jan Ostrý – flétna, Jana Boušková – harfa, státní zámek Štiřín, 17. 12. 2007).

Píseň o Viktorce, smyčcový kvartet č. 1 (2012, premiéra Sedláčkovo kvarteto, sál Martinů AMU).

Déjavu, in memoriam Maurice Ravel pro housle a klavír (2012, premiéra Michal Sedláček, housle).

Xcape, klavírní trio (2012, premiéra Alea trio, Lucembursko).

Balábile, smyčcový kvartet č. 2 (2013, premiéra Sedláčkovo kvarteto, sál Martinů AMU).

Sólové

Preludium, intermezzo a toccata pro sólový klavír (2003).

Býti básníkem, lyrický triptych pro klavír z podnětu básní Jaroslava Seiferta (2003).

Labyrint, sonáta pro cembalo – pocta Freudovi (2006, premiéra Monika Knoblochová – cembalo, Galerie Lichtenštejnského paláce v Praze, 22. 11. 2006; nahrál Český rozhlas).

Preludium a fuga pro varhany (2008).

 

Kytarové

Suita ve starém stylu (Ouverture, Trio 1830, Fuga 1730, Pavana 1630, Balatta 1530, Z hlubokosti, 2007–10).

Por caminos de Sagunto (2008, premiéra Petra Poláčková – kytara, festival La Guitarromanie, 7. 9. 2009).

Fuga a tanec (2008–09).

Bezvětří, skladba na báseň Víta Slívy (2009–10).

Tři melancholická preludia (Neopouštěj mě, Legenda o Viktorce, Byli jsme?, 2009–13).

Ukolébavka pro Tyšiho (2010).

Windsurfing – Pavlu Steidlovi (2012–13).

Tramín, vzpomínka na Mikulov (2012).

Píseň pro Lili (2013).

Regina Coeli (2013).

Druhý dopis otci (2013).

 

Instruktivní

Páteční serenáda pro housle, flétnu a kytaru (2003).

Tři dětské kousky pro zobcovou flétnu a klavír (2005).

Z hlubokosti, suita pro cembalo ve staročeském stylu (2006).

Tvůj úsměv, malá fantazie pro 10 kytar (2008, premiéra ZUŠ Lounských).

Chci být kytarista, učebnice pro první ročníky ZUŠ (2011).

 

Hudebnědramatické

Dávno mě nikdo nepohladil, melodram (text Karla Vrbová, 2007, premiéra Fibichův melodram).

Ela, Hela a stop, komorní jednoaktová opera (text Václav Havel 2009, premiéra Ensemble Opera Diversa, divadlo Disk 2010).

Šibeniční písně, melodram (text Christian Morgenstern, 2012, premiéra Mezinárodní festival koncertního melodramu Praha).

Abeceda, melodram (text Petr Nikl, 2012, premiéra Mezinárodní festival koncertního melodramu Praha).

Herkules, muzikál (vlastní libreto, 2012/2013, premiéra ZUŠ F. A. Šporka, 65. výročí školy).

 

Vokální

Souvrať, pět písní (text Vít Slíva, premiéra Josef Škarka, Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka 2009).

Elektroakustická hudba

Slunce, evokace pro kytaru a live-electronic (2006, premiéra Roxy/NoD Praha, 21. 11. 2007).

Hluboko za oknem (2006).

Z rodinného alba I. (2007).

 

Úpravy

Dmitrij Šostakovič: Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 – úprava pro dechový orchestr (2006).

Nezmaři: Pásmo písní s orchestrem. Suita – úprava pro komorní orchestr a kapelu (výběr, 2007).

Ondřej Soukup: Johanka z Arku – úprava muzikálové verze na Oratorium pro sóla, sbor a orchestr (výběr, 2009, premiéra Bára Basiková, Ondřej Ruml, Kamil Střihavka, smíšený sbor Cantus, Filharmonie Bohuslava Martinů, Stanislav Vavřínek, 23. 9. 2009).

Anna K: Album Tamaryšek – úprava pro smyčcový orchestr (2011).

Ondřej Soukup: Čtyřlístek – orchestrace filmové hudby (2013).

Jaromír Nohavica: učebnice pro obor Souborová hra ZUŠ (2013).

Sundar C Babu: filmová hudba – úprava pro orchestr (2013).

Oh Yoon Sun: filmová hudba – úprava pro orchestr (2013).

Ondřej Soukup: suity z filmových hudeb (Akumulátor, Kolja, Tmavomodrý svět, Vratné lahve, 2014).

Visage: turné britské skupiny s orchestrem (2014).

Akordeon bez hranic: celovečerní pásmo s orchestrem skladatele a producenta Karla Maříka (2014).

Literatura

www.musicbase.cz/skladatele/1245-sommer-lukas/

www.casopisharmonie.cz/rozhovory/lukas-sommer.html

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2577959

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2561100

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3090021

 

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 14.4.2016