Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Šimíček, František

Tisk


Charakteristika: varhaník, dirigent a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:14.11.1895
Datum úmrtí/ukončení aktivity:24.12.1982
Text
DíloLiteratura

Šimíček, František, varhaník, dirigent a skladatel, narozen 14. 11. 1895, Bernartice nad Odrou, zemřel 24. 12. 1982, Hustopeče nad Bečvou.

 

Varhaník, dirigent a skladatel František Šimíček byl synem bernartického varhaníka a lidového muzikanta Františka Šimíčka, bratrem pianisty, skladatele a kapelníka Eduarda Josefa Šimíčka a otcem klavíristy a skladatele Jana Šimíčka. Hudebně se vzdělával u houslisty Josefa Hauptmanna v Jeseníku nad Odrou a u Cyrila Hrabovského ve Starém Jičíně. Hudební a varhanickou školu Matice školské v Ostravě – Mariánských Horách obor varhany absolvoval v roce 1911. V tomtéž roce nastoupil na varhanické místo v Bernarticích nad Odrou, kde řídil i kostelní sbor a orchestr. V období 1. světové války (1. 9. 1915) narukoval na ruskou a později i italskou frontu. Domů se vrátil až v květnu 1919 a pak působil jako varhaník v Hradčovicích (okres Uherské Hradiště), od roku 1920 ve Starém Jičíně a v době okupace v Hustopečích nad Bečvou. V letech 1945–65 byl ředitelem kůru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně. Zde se začal více věnovat kompozici zejména duchovních skladeb, které jsou technickou nenáročností a prostou melodikou vhodné pro amatérské hudebníky a zpěváky. Stál u zrodu Novojičínského symfonického orchestru. Na podzim roku 1965 odešel zpět do Hustopečí nad Bečvou, kde zastával místo varhaníka až do roku 1971. Od téhož roku žil u dcery v Hradci Králové. Návštěvy nahrávacího studia Československého rozhlasu jej inspirovaly k tvorbě pro dechové orchestry. V roce 1977 se opět přestěhoval do Hustopečí nad Bečvou, kde zemřel.


Dílo

Dílo hudební:

 

Výběr z duchovní tvorby (celkem na 100 titulů)
6 mší na české texty.

4 biblické písně pro sólový hlas a varhany.

8 zpěvů Aleluja.

Tebe Boha chválíme pro smíšený sbor a varhany.

Ave Maria pro soprán, alt a varhany.

Tři sbory na Velký pátek pro smíšený sbor a varhany.

Zpěvy k slavnosti Božího Těla pro smíšený sbor a varhany.

Deset pohřebních písní pro 3–4hlasý smíšený sbor.

 

Sborové skladby
Slavnostní sbor na uvítání rodákům při sjezdu v rodné obci Bernarticích nad Oslavou 2. července 1937 (text František Hanzelka).

Slavnostní sbor u příležitosti 600 let založení obce Bernartice nad Odrou.

Vlaštovičky – ženský sbor.

Kopřivnické písně – ženský sbor

Malá zvonička – smíšený sbor.

Dárek z pouti (na text Františka Ladislava Čelakovského) – smíšený sbor.

Přání v písni – smíšený sbor.

 

Opereta

Očarovaná dědina (libreto František Hanzelka).

 

Skladby pro dechový orchestr
Pochody: Pozdrav přátelům, Pod Starojickým hradem, Pozdrav domovu, Našim rybářům, Petrův zdar.
Smuteční pochody: Uhaslá hvězda, K zahradě míru, Chryzantémy, K bráně hřbitova.
Polky: Švarný mysliveček, V dobrém rozmaru, Po starodávnu, Na kolotoči, Jarní polka, Lázeňská polka, V lese, Janinka tančí, Jen zvesela, Zimní polka, Houpavá, Na Skalkách, Radostný máj, Bernartická polka, Žertovná polka.
Kvapíky: Poštovní kvapík, Kdo dřív, K požáru.
Valčíky: Na břehu Orlice, Ve víru dne, Když slavík zpívá, Blahopřání, Valčík naší mámy, Smím prosit?, Masopustní rej, V první taneční, Rozloučení.
Mazurky: Mazurka, Helenka, Dagmar, Lekníny kvetou.
Pohřební písně: Vzpomínka, Poslední pozdrav, Na shledanou.
Májový večer – serenáda.

Pro naši babičku – sousedská.

Po starodávnu – třasák.

Literatura

I. Lexika

Měrka, Ivan: Šimíček František (In.: Dokoupil, Lumír: Biografický slovník Slezska a Severní Moravy, sešit 12., Ostrava 1999, s. 65).

 

II. Ostatní

Šimíček, Jan: František Šimíček – varhaník, dirigent a hudební skladatel (Poodří. Časopis obyvatel horní Odry 14, 2011, č. 1, Ostrava 2011, s. 32–34).

 

Miroslav Lukeš

Datum poslední změny: 19.3.2016