Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Holešinský, Josef

Tisk

(Holeschinsky, Holleschinsky)

Charakteristika: učitel, skladatel

Text
Literatura

Holešinský, Josef (psán též Holeschinsky, Holleschinsky), učitel a hudební skladatel, narozen Hovorany, zemřel v květnu 1850, Čejkovice.

 

Po sedmileté učitelské pomocnické službě se v roce 1815 odebral do Vídně, kde se zdokonalil v učitelství a zejména v hudbě. Po smrti učitele Jana Jiřího Ludwiga se vrátil do Čejkovic, kde byl učitelem od roku 1823 až do své smrti v roce 1850. Za své učitelské schopnosti získal titul Musterlehrer. V letech 1824–27 pro spor s obcí nedostával plat, protože se nemohl s představiteli obce dohodnout, v jaké měně má být vyplacen. Spor vyhrál a obec mu poté doplatila v nové konvenční měně i všechny doplatky a ponechala ostatní požitky. Přivydělával si i jako písař, zachovaly se poslední vůle psané jeho rukou. Pro kontrolu svých naturálních příjmů si pořídil seznam osadníků, který je dnes cenným obrazem hospodářského stavu obce.

Jeho kompozice jsou uloženy v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně ve sbírkach z kláštera milosrdných bratří v Brně, Brně–Tuřan, Bučovic, Dědic u Vyškova, Loštic, Ostravy, Perné u Mikulova, Valtic, Veselí nad Moravou, Vyškova a Zubří u Rožnova pod Radhoštěm. Ve sbírce Národního muzea v Praze se zachovala jeho mše D dur, výtah z opery Tancred (1825, XD 189) a čtyři Pange lingua (XD 190, XD 191).


Literatura

I. Lexika

PHSN.
Hlavinka, Karel a Noháč, Jan: Vlastivěda moravská, Hodonský okres (Brno 1926).
Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století (Brno 2000).

 

II. Ostatní

Fialová, Vlasta: Čejkovice za Masarykova mládí (Časopis Matice moravské 62, 1938, s. 90–108).
Straková, Theodora ed.: Průvodce po archivních fondech (Brno 1971).
Jan, Libor, Štěpánek, Václav ed.: Čejkovice 1248–1998 (Čejkovice 1998).
Kyas, Vojtěch: Průvodce po archivních fondech (Brno 2007).

 

http://opac.nm.cz/opaccmh/search/global?q=hole%C5%A1insk%C3%BD

 

Lucia Ročkaiová

Datum poslední změny: 15.3.2016