Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Faulhaber, Jan

Tisk


Charakteristika: skladatel, učitel

Text
Literatura

Faulhaber, Jan, učitel a hudební skladatel, zemřel 1846, Křižanov.

 

V roce 1792 byl dosazen za podučitele v Křižanově a škola byla rozšířena na dvojtřídní. Po smrti učitele Tadeuse Záruby byl 24. 10. 1805 jmenován správcem školy. Ze stejného roku se zachoval podrobný rozpis jeho platu od města, školného od žáků, příjmů ze štoly, obecního písařství a za pečení hostií. Podle školní fase z roku 1807 dostával jako učitel, kostelník a varhaník 272 zlatých a 16 krejcarů. Založil školní protokol. V roce 1805 bylo vystavěno první patro školní budovy, v roce 1831 byly přistavěny další dvě světnice. Na křižanovské škole působil až do své smrti, na márnici zdejšího hřbitova byla umístněna pamětní deska na jeho počest.

Do Guberniální sbírky v roce 1819 zaslal 18 písní a to 12 českých rorát, české Te deum, pohřební píseň „přes sto let starou“ a poloumělé písně ze svateb a zábav.


Literatura

I. Lexika

Kratochvíl, Augustín: Vlastivěda moravská, Velkomeziříčský okres (Brno 1907).
Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století (Brno 2000).

 

II. Ostatní

Skála, Josef: Z dějin školství v Křižanově (Velkomeziříčsko, roč. 18, č. 44, 31. 10. 1936).
Straková, Theodora ed.: Průvodce po archivních fondech (Brno 1971).
Vetterl, Karel a Hrabalová, Olga: Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819 (Strážnice 1994).
Nagyová, Eva a Urbanová, Julie: Křižanov od historie po současnost (Křižanov 2002).
Nagyová, Eva, Čermáková, Libuše a Vodičková, Nila: Křižanov II (Křižanov 2006).
Kyas, Vojtěch: Průvodce po archivních fondech 2 (Brno 2007).

 

Lucia Ročkaiová

Datum poslední změny: 10.3.2016