Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Brantsch, Václav

Tisk

(Branč)

Charakteristika: Učitel, regenschori a hudební skladatel.

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1755
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1819
Text
Literatura

Brantsch, Václav (psán též Branč), učitel, regenschori a hudební skladatel, narozen 1755, Jemnice, zemřel 1819, Třebíč.

 

Od roku 1777 učil v Kostelním Vydří, podle fase z 2. 8. 1793 byl jeho plat 104 zlatých a 45 krejcarů. Ve stejném roce ale odešel do Třebíče, kde učil na městské škole až do své smrti. V letech 1798–1801 působil v kapele hraběte Haugwitze učitel z Třebíče, mohlo se jednat o Václava Branče. Na kůru kostela sv. Martina uspořádal dosavadní hudební sbírku, někdy i s označením incipitu skladeb. Svými opisy sbírku rovněž rozšířil. U některých skladeb ale kvůli novým obalům zastřel jejich provenienci a jména opisovačů.

Byl příležitostným skladatelem drobných chrámových skladeb. Ve sbírce kostela sv. Martina, kde byl regenschorim, se zachovalo pět Pange lingua, z nichž jedno bylo označeno jako slavnostní (solemnis), O salutaris hostia a Salve Regina. V kapucínském kostele na Jejkově se zachovaly dvě Pange lingua, které jsou opisy ze svatomartinské sbírky, tři další skladby jsou dnes ztraceny. Ve sbírce baziliky sv. Prokopa se nacházela jedna Brantschova vánoční skladba, ale s neověřeným autorstvím. V Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea jsou tři jeho třebíčské skladby: Pange lingua, Lauda Sion a Regina coeli, jedno další Pange lingua v opise kantora Gustava Erbana ze sbírky z Blížkovic a Symphonia pastorella (signatura A 3796). Ve sbírce rodiny Svobodovy z Heraltic u Třebíče se zachovalo jeho Graduale in C pro soprán sólo a orchestr. Další jeho kompozice byly součástí sbírek z Bystřice pod Hostýnem, Drnholce u Mikulova, Jevišovic u Znojma, městského archivu ve Znojmě, Kamenice u Jihlavy a ve Strnišťově sbírce získané z Dřevohostic, která obsahuje skladby ze svatomartinského kůru. V současné době jsou všechny zmiňované sbírky uloženy v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea.


Literatura

I. Lexika

Dvorský, František: Vlastivěda moravská, Třebický okres (Brno 1906).
Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století (Brno 2000).

 

II. Ostatní

RISM.
Urban, Otmar: Sbírka hudebnin učitelské rodiny Svobodovy (Vlastivědný zpravodaj Západomoravského muzea č. 5, Třebíč 1966).
Straková, Theodora ed.: Průvodce po archivních fondech (Brno 1971).
Urban, Otmar: Kapitoly z dějin hudby v Třebíči (Třebíč 1973–1978).
Trojan, Jan: Moravské vánoční pastorely (in Gracian Černušák, Brno 1983).
Sehnal, Jiří: Hudebníci Jindřicha Viléma Haugwitze (in Haugwitzové a hudba, Náměšť nad Oslavou 2003).
Kyas, Vojtěch: Průvodce po archivních fondech 2 (Brno 2007).

 

Lucia Ročkaiová

Datum poslední změny: 9.3.2016