Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Smíšený sbor chrámu sv. Augustina v Brně

Tisk


Charakteristika: chrámový smíšený sbor

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1964
Text
Literatura

Smíšený sbor chrámu sv. Augustina v Brně, chrámový smíšený sbor, zahájení činnosti 1964, Brno.

 

Chrámový sbor vznikl spojením členů Janáčkovy opery a členů farnosti chrámu sv. Augustina. Uměleckým vedoucím se stal zakladatel Zdeněk Hejl. První provedenou skladbou byla Česká vánoční mše koledová Eduarda Marhuly, následovaly například mše Jaroslava Křičky a Karla Břízy. V roce 1968 nastoupil na místo sbormistra Vladimír Kyas. Pod jeho vedením vznikl ve stejném roce sbor mladých s názvem Akademici, který začal provozovat rytmické mše s doprovodem kytar a bicích (první provedení 1. května 1968 – Slyš nás, ó Pane, na výsosti). V roce 1970 byl nucen sbor mladých opustit farnost a přesídlit do kostela na Křenové. Uskutečnil řadu vystoupení v okolí Brna a v sedmdesátých letech někteří jeho členové přešli do smíšeného sboru. Po odchodu Vladimíra Kyase do opavské opery se ve vedení chrámového sboru vystřídali Petr Škarohlíd (1971), Jan Kyselák, Vladimír Stehlík a nejdéle Bohuslav Krška, jehož zásluhou byla obnovena činnost orchestru. Pěvecký sbor získal posily z řad Moravanu a Filharmonického sboru Beseda brněnská. Provedl Missu brevis a Korunovační mši Wolfganga Amadea Mozarta, Českou pastorální mši Jana Evangelisty Kypty, Missu adventus et quadragesimae Petra Ebena, Missu pastoralis Františka Heka, dále mše Františka Xavera Brixiho, Franze Schuberta, Josepha Haydna, Zdeňka Fibicha, Ludwiga van Beethovena a dalších autorů.

Na počátku devadesátých let se ve vedení sboru vystřídali Hubert Šindelka, Pavel Kyncl a od roku 1993 opět Vladimír Kyas, který do repertoáru zařadil i méně hrané skladby, například mše Carla Marii von Webera, Ignatia Skřivana a Josefa Schreiera. Sbor několikrát pohostinsky zpíval na Petrově a byla zavedena pravidelná provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Od roku 1994 působí ve funkci druhého sbormistra Zdeněk Laudát, který nastudoval řadu drobnějších vokálních skladeb, řídil provádění pašijí a vedl několikrát těleso na sborových přehlídkách. Koncertním mistrem orchestru se stal Pavel Kyncl. V letech 2003–11 řídil sbor a orchestr Vít Mareček (poslední koncert – Mše G dur Franze Schuberta, Velikonoce 2011). Jeho nástupcem, uměleckým vedoucím a prvním sbormistrem se stal Pavel Kyncl (profesor a v letech 2002–09 ředitel brněnské konzervatoře), který se sborem provedl závažná sborová díla (zejména a capella).

Základem sborového repertoáru jsou mše pro sóla, sbor a orchestr, provozované především o vánocích a velikonocích. Na varhany doprovázejí vokální těleso instrumentalisté z chrámu sv. Augustina Zdeněk Chvíla, Dominik Laudát a až do své smrti v roce 2013 Petr Mach. Orchestr tvoří převážně členové profesionálních brněnských orchestrů a souborů, sólové party provádějí studenti JAMU, brněnské konzervatoře a sólisté brněnské opery. Se sborem spolupracovali sólisté Richard Novák, Jaromír Novotný, Irena Vašíčková Pollini, Václav Halíř, Přemysl Švihálek, Milan Vlček, Andrea Priechodská, Hana Procházková, Josef Klán, Milan Voldřich, Jiří Klecker a další.

Druhou část repertoáru tvoří vokální skladby a capella či s varhanním doprovodem z období renesance (Tomás Luis de Victoria, Jacob Handl-Gallus, Giovanni Pierluigi da Palestrina), baroka (Adam Václav Michna, Johann Sebastian Bach), klasicismu (Wolfgang Amadeus Mozart), romantismu (Anton Bruckner, Camille Saint-Saëns, Charles Gounod) a dvacátého století (Zdeněk Pololáník, Antonín Tučapský). K cyrilometodějskému výročí několikrát těleso provedlo sbory z liturgie sv. Jana Zlatoústého na církevněslovanské texty a Kantátu ke sv. Cyrilu a Metodějovi Pavla Křížkovského (Hvězdy dvě se z východu berou v svatém průvodu, 2013). Sbor zpívá především při bohoslužbách u sv. Augustina, vystupuje v dalších brněnských kostelech i v blízkém okolí, pravidelně se zúčastňuje přehlídky Sborování pořádané Jednotou Musica Sacra (například ve Sloupu v Moravském krasu 2013, v Brně 2014) a Noci kostelů.


Literatura

Laudát, Zdeněk: Smíšený pěvecký sbor chrámu sv. Augustina v Brně – Masarykově čtvrti (Musica sacra 17, 2009, č. 4, říjen, s. 1–3).

 

http://ceskesbory.cz/02-01-detail.php?id=501

www.augustinbrno.cz/sbory-smisenysbor.php

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 21.1.2016