Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Rut, Josef

Tisk


Charakteristika: Skladatel, teoretik a houslista

Datum narození/zahájení aktivity:21.11.1926
Datum úmrtí/ukončení aktivity:7.10.2007
Text
DíloLiteratura

Rut, Josef, skladatel, teoretik a houslista, narozen 21. 11. 1926, Kutná Hora, zemřel 7. 10. 2007, Praha.

 

V letech 1945–51 studoval na pražské konzervatoři v houslové třídě Bedřicha Voldana. Současně navštěvoval soukromé hodiny kompozice u Jaroslava Řídkého a později u Emila Hradeckého.

Působil jako houslista Symfonického orchestru Československého rozhlasu (1953–83) a Pražského komorního orchestru bez dirigenta (1955–57).

Vytvořil dvanáctitónovou tonální teorii (tzv. bi–tóninu obsahující dvě rovnocenná centra na tónice a na tritonu). Teorii uplatnil u více než čtyřiceti kompozic. Problematice dvanácti tonální teorie a zdůvodněním hudebních zákonitostí pomocí fyzikální teorie pohybu se Rut věnoval i teoreticky na stránkách domácích i zahraničních periodik.

Je členem Společnosti českých skladatelů (v rámci Asociace hudebních umělců a vědců), sdružení pro soudobou hudbu Přítomnost a členem Společnosti pro duchovní hudbu.


Dílo

I. Dílo literární (výběr)

Dvanáctitónová tonální teorie (Panton, Praha 1969).

Nová fyzikální teorie hudby (Opus musicum 1976, č. 1).

Cvičebnice rytmu od A do Z (s Janem Dostálem, Supraphon Praha 1979, 1984).

Die Musik und ihre Perspektive vom Gesichtspunkt der Relativtätstheorie (International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 1980, no. 1, Zagreb).

Hudba a vnější svět (Hudební rozhledy 1980, č. 1).

K přehlednějšímu zápisu hudebního rytmu (Sborník ze semináře Čas v hudbě, Svaz českých skladatelů a koncertních umělců, Praha 1984).

Relativistická teorie hudebního pohybu (Panton, Praha 1990).

Hledání řádu jako inspirace hudební tvorby – úvaha o filosofii hudby (Forfest Kroměříž, symposium 1999 a revue Souvislosti, Praha 2000).

 

II. Dílo hudební (výběr)

Skladby v dur–molové tónině (výběr).

Suita pro komorní orchestr (1959).

Dětská serenáda pro flétnu, hoboj, klarinet a fagot (1959).

Z ohlasu písní českých, čtyři ženské sbory na texty Františka Ladislava Čelakovského (1960).

Studie pro dvoje housle (1961, vyd. Univ. Ed., Wien 1970).

Miniaturní suita pro dva klarinety, popř. hoboj, klarinet (1963).

Symfonieta pro smyčce (1963).

 

Skladby ve dvanáctitónové tónině (výběr)

Sonáta pro kontrabas a smyčcové kvarteto (1964).

Koncert pro housle a orchestr (1968).

Variace pro violoncello a klavír, popř. basklarinet a klavír (1969).

Toccata pro symfonický orchestr (1970).

Smyčcový kvartet č. 1 (1972).

Symfonie č. 1 pro komorní orchestr (1974).

Symfonie č. 2 pro velký orchestr (1975).

Duo pro housle a violoncello (1976).

Dechový kvintet (1977).

Malé dialogy pro trubku a pozoun (1978, vyd. Supraphon 1986).

Pět drobností pro flétnu a klavír (1979, vyd. Panton 1987).

Variace pro orchestr (1980).

Koncert pro anglický roh a smyčce (1983).

Symfonie č. 3 pro velký orchestr (1986).

Te Deum pro soprán a baryton sólo, smíšený sbor, orchestr a varhany (1991).

Duo pro vibrafon a marimbu (1991).

Magnificat pro bas, smíšený sbor, orchestr a varhany (1993).

Meditace nad Kyrie eleison pro housle, violu a violoncello (1997).

Sonáta pro violu a klavír (1999).

Kvartet pro flétnu, hoboj, klarinet a fagot (2000).

Kazatel oratorium na text Starého zákona pro recitátora, smíšený sbor a komorní orchestr (2001).

Duo pro flétnu a orchestr (2001).

Literatura

I. Lexika

Čeští skladatelé současnosti (Panton 1985).

Kdo je kdo v České republice (Praha 1994–2000).

Kdo je kdo v současné české muzikologii (Praha 2001).

International Who’s Who in Music and Musicians’ Directory (Cambridge 1990–dosud).

Who’s Who in the 21st Century (2002).

Who is... ? (v České republice), Zug 2002.

The International Who’s Who in Classical Music (London 2003).

 

II. Ostatní (výběr)

Fischmann, Zdenka: Twelve–Tone Tonal Tudory (Notes, USA 1972).

Pukl, Oldřich: Relativistická teorie hudebního pohybu (Hudební věda 1992, č. 3, s. 272).

 

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 18.11.2015