Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Zelníček, František

Tisk


Charakteristika: pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1805
Datum úmrtí/ukončení aktivity:10.7.1851
Text
Literatura

Zelníček, František, pedagog a skladatel, narozen 1805, zemřel 10. 7. 1851, Bulhary.

 

V letech 1821–29 byl pomocníkem rektora Maxmiliana Mráčka v Moravském Krumlově. I když Mráček již v roce 1829 žádal o svolení přenechat svůj úřad Zelníčkovi, který měl kladné reference, a s jeho prací byla obecná spokojenost, ještě v únoru 1831 žádal Zelníček vrchnost o definitivní potvrzení. Jeho situace v Krumlově nebyla ideální, v té době bylo několikrát neúspěšně žádáno o novou školní budovu a v roce 1834 podal sám Zelníček stížnost magistrátu, že ze 161 žáků až 50 neplatí školní poplatek. Po smrti ivančického rektora Jakuba Štígla (20. 5. 1834) se zúčastnil konkurzu na uvolněné místo, ve kterém zvítězil.

Jeho příchod do Ivančic se slavil i na místních školních radovánkách, které odpovídaly brněnským besedním slavnostem. Zde pokračoval v úspěšné kariéře a po třech letech dosáhl titul vzorného učitele (Musterlehrer). 19. 9. 1842 se uskutečnila další moravská akademie pod krycím názvem veřejná zkouška, na které mimo jiné zazněly Zelníčkovy variace na píseň Kdes holubičko lítala, ve druhé části programu zase žáci školy uvedli ouverturu opery Žižkův dub Františka Bedřicha Kotta, kterou dirigoval sám skladatel. Zpráva v novinách vyzdvihuje Zelníčkův přínos. Podle záznamů dostával učitel od města Ivančice v roce 1833 sobotáles, byt, stravu, otop, za varhanictví 130 zlatých a koledu o Třech králích. Jeho chrámové skladby se zachovaly v rukopisech na kůru ivančického kostela Nanebevzetí panny Marie, dnes jsou uloženy v Hudebním oddělení Moravského zemského muzea v Brně. Zelníček později působil v Lechovicích a Bulharech, kde zemřel.


Literatura

I. Lexika

Kratochvíl, Augustín: Vlastivěda moravská. Ivančický okres (Brno 1904).
Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století (Brno 2000).

 

II. Ostatní

K. Š. [=Karel Šmídek]: Domácí kronika (Květy 9, 14. 12. 1842, č. 99).
Novotný, Václav: Školní radovánky v Ivančicích (Brno 1870).
Kratochvíl, Augustín: Ivančice, bývalé královské město na Moravě (Ivančice 1906).
Straková, Theodora (ed.): Průvodce po archivních fondech (Brno 1971).
Brücková, Marie: Moravský Krumlov ve svých osudech (Brno 2009).

 

Lucia Ročkaiová

Datum poslední změny: 25.10.2015