Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Šudera, Pavel

Tisk

(psán též Schuderla, Paul)

Charakteristika: školní rektor a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:5.6.1794
Datum úmrtí/ukončení aktivity:30.5.1864
Text
Literatura

Šudera, Pavel (psán též Schuderla, Paul), školní rektor a skladatel, narozen 5. 6. 1794, Podivín, zemřel 30. 5. 1864, Modřice.

 

V roce 1818 učil sedm měsíců v Blučině, 15. 3. 1819 odešel do Židlochovic, kde se stal 5. 4. 1819 rektorem. V roce 1848 založil školní kroniku s německými a částečně českými zápisy. 19. 9. 1830 byl zde zapsán německý a český text kantáty, kterou provedl se svými žáky. 22. 11. 1833 uspořádal slavnostní mši, kde se hrála mše Josepha Leopolda Eyblera a 24. 11. téhož roku se konala ve škole velká zábava, při které místní pěvecký sbor za doprovodu orchestru učitelů židlochovického panství pod jeho vedením hrál symfonie Josepha Haydna a skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Hectora Berlioze, Gaetana Donizzetiho, Vincenza Belliniho, Carla Marii Webra a dalších skladatelů. Zachovaly se plakáty z cecilské slavnosti 26. 11. 1837, kde účinkující řídil regenschori brněnského dómu Josef Dvořák. 13. 1. 1841 se na další akademii hrála ouvertura Jana Hnojila. Následující akademie se konaly v letech 1842, 1844 a 1853.

Šudera je pravděpodobně autorem informativního spisku Verbindlichkeiten und Plichten, který se týká učitele a varhaníka v Židlochovicích. Učitel byl varhaníkem ve farním kostele a také v zámecké kapli, kde hrál celý rok o slavnostech, nedělích a svátcích. Při slavnostních bohoslužbách mu v provozování hudby na kůru vypomáhali učitelé z Hrušovan, Unkovic a Přísnotic. Zvláštní odměnu dostával při křtech, svatbách a pohřbech, při cestě kněze k nemocnému konal službu kostelníka. Jeho plat ročně činil 40 zlatých solarium, 2 zlatých akcidens od města a 8 zlatých od fundace a 4 míry žita. Školné bylo 8 krejcarů od dítěte první třídy a 12 od druhé třídy. V zámecké kapli musel hrát na varhany a každou neděli a ve svátky provozovat figurální hudbu, zpívat německou píseň a vzít se sebou kalkantistu a ministranty, za což dostal ročně 25 zlatých a naturálie.

V roce 1850 byl založen první český spolek v Židlochovicích – Národní jednota sv. Cyrila a Metoděje k pěstování chrámového i světského zpěvu. V roce 1854 obdržel Šudera záslužný stříbrný kříž vzorného učitele. Z jeho skladatelské činnosti se zachovala Slovanská jitřní pastorela (1862) původně ve sbírce kláštera Benediktinů v Rajhradu u Brna, dnes v Hudebním oddělení Moravského zemského muzea v Brně (sig. A 13 320). V Židlochovicích vyučoval do roku 1859. Jeho syn Jindřich Ferdinand působil jako ředitel židlochovické školy a také komponoval.


Literatura

I. Lexika

Kratochvíl, Augustín: Vlastivěda moravská. Židlochovický okres (Brno 1910).
Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století (Brno 2000, s. 571).

 

II. Ostatní

Horák, František – Beneš, Otakar: Školské obrázky (Židlochovice 1964).
Straková, Theodora (ed.): Průvodce po archivních fondech (Brno 1971).
Vavřík, Karel – Cvrk, Miroslav – Wendsche, Peter: Ozvěny věků a dní (Židlochovice 2013).

 

Lucia Ročkaiová

Datum poslední změny: 25.10.2015