Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Klíčník, Milan

Tisk


Charakteristika: klavírista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:13.5.1932
Text
Diskografie

Klíčník, Milan, klavírista a hudební pedagog,narozen 13. 5. 1932, Bratislava.

 

Maturoval na reálném gymnáziu ve Vsetíně (1950). Současně se učil hře na klavír v Městské hudební škole tamtéž. Amatérsky hrál v době studia na gymnáziu na klarinet v cimbálové muzice, kterou v letech 1947–49 vedl Radek Sousedík. V letech 1950–51 absolvoval na konzervatoři v Brně abiturientský kurs ve hře na klavír. V letech 1952–56 studoval hru na klavír u Ludvíka Kundery na JAMU. V letech 1957–59 byl soukromým žákem Ilony Kurzové-Štěpánové v Praze, kam z Brna dojížděl.

Jako pedagog působil v letech 1957–59 na Vyšší hudební škole v Kroměříži (dnes Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského), ve školním roce 1959/60 byl pedagogem konzervatoře v Brně; v roce 1960 soukromě učil v Bad Hofgasteinu v Rakousku, tam pak působil jako klavírní pedagog od roku 1972 do 1999 a v letech 1999–2013  tam byl dirigentem lázeňského a komorního orchestru. V letech 1956–58 doprovázel mj. houslistu Jaroslava (Jarku) Štěpánka a četné další brněnské instrumentální sólisty a zpěváky.

Jako sólista spolupracoval Klíčník s českými a slovenskými orchestry a dirigenty (mj. František Stupka, Martin Turnovský, Zdeněk Mácal, Radomil Eliška, Otakar Trhlík, Milivoj Uzelac, Zbyněk Mrkos, Rostislav Hališka, Jaromír Nohejl, Jiří Waldhans ad.). Vystoupil jako sólista nebo doprovazeč v Rakousku, v někdejším Sovětském svazu, v Polsku, v Německé demokratické republice, v tehdejším Západním Berlíně a ve Spojených státech.

V roce 1955 se zúčastnil Chopinovy soutěže ve Varšavě; roku 1957 získal čestné uznání ve Smetanově soutěži v Praze. Společně s manželkou,zpěvačkou Ivanou Klíčníkovou, realizoval řadu vystoupení pro Hudební mládež Československa (s průvodním slovem Anny Očadlíkové-Hostomské). 


Diskografie

Fryderyk Chopin: Čtyři impromptu (Supraphon 1968);

Franz Liszt: Léta putování (Supraphon 1974);

Johannes Brahms: Variace na Paganiniho téma (Supraphon 1998).

 

Petar Zapletal

Datum poslední změny: 24.10.2015