Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hrůza, Josef

Tisk


Charakteristika: učitel, varhaník a hudební skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:29.8.1812
Datum úmrtí/ukončení aktivity:9.1.1876
Text
Literatura

Hrůza, Josef, učitel, varhaník a hudební skladatel, narozen 29. 8. 1812, Brno, zemřel 9. 1. 1876, Morkovice.

 

Syn sluhy Josefa Hrůzy působil v letech 1834–46 jako podučitel v Troubkách. V roce 1846 byl vrchností dosazen na místo rektora v Morkovicích (chori et scholae rector), kde vyučoval až do smrti, od roku 1873 zase jen jako učitel, protože místo rektora obdržel Josef Fránek.

Josef Hrůza byl výtečným muzikantem, jenž hrával na dvoumanuálové barokní varhany, které se zachovaly až do roku 1945. Upoutal pozornost hrou na cyrilometodějských slavnostech na Velehradě v roce 1863 za účasti Pavla Křížkovského. Se svou kapelou vyprovázel na poslední cestě herečku Marii Tylovou, která zemřela v Morkovicích 4. 10. 1868. Stál u zrodu Spolku divadelních ochotníků v Morkovicích v roce 1871 a prakticky podporoval činnost těchto mladých nadšenců. Za 15 let trvání této první organizace divadelních ochotníků v Morkovicích bylo sehráno celkem 82 představení.

Byl skladatelem obrozeneckých sborů, osmi pastorel s českými a latinskými texty a pastorální mše. V Morkovicích bylo dochováno několik pohřebních a smutečních sborů, povětšině s Hrůzovým textem, některé (např. Stalo se, že smrt ukrutná) byly doprovázeny malou dechovou hudbou. Některé pastorely psal na latinské texty. Kromě toho zkomponoval vánoční obřadní zpěvy Christus natus est nobis pro soprán a alt, k nimž byl později zpracován český text. Upravoval starší kompozice, například Jakuba Galla.

V jeho tvorbě, zvláště v pastorelách jsou zřejmé ohlasy lidových písní. Obyčejně byly psány pro sólo nebo dvojhlas a smíšený sbor. Hrůza měl zřejmě k dispozici velmi kvalitní sopranistky a basisty. Pastorely bývaly doprovázeny malým smyčcovým orchestrem nebo jen dvěma houslemi a varhanami, přičemž houslové party byly značně náročné. Jeho skladby byly v sedmdesátých letech v archivu morkovického varhaníka Františka Jablunky, dnes jsou zachovány jen zbytky ve sbírce Bohumíra Štědroně v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea.


Literatura

I. Lexika

Peřinka, František Václav: Vlastivěda moravská. Zdounecký okres (Brno 1910, s. 206).
Fric, Ota: Hudba na Kroměřížsku a Zdounecku. I. díl (Kroměříž 1941, s. 72).
Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století (Brno 2000).

 

II. Ostatní

-bsk: Muzikant Josef Hrůza (Lidová demokracie, Brno, 2. 2. 1977).
Berkovec, Jiří: České pastorely (Praha 1987) s. 125.
Kyas, Vojtěch: Průvodce po archivních fondech II (Brno 2007).

 

Lucia Ročkaiová

Datum poslední změny: 24.10.2015