Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Fügerl, Josef

Tisk


Charakteristika: učitel a varhaník

Datum narození/zahájení aktivity:3.3.1775
Datum úmrtí/ukončení aktivity:datum úmrtí neznámé
Text
Literatura

Fügerl, Josef, narozen 3. 3. 1775, Hnanice, zemřel 1858, Znojmo.

 

První hudební vzdělání získal u učitele a varhaníka Pieringera v Unterretzbachu. V roce 1788 ukončil studium učitelského kursu v Korneuburgu, kde si také rozšířil hudební znalosti. Většinu vědomostí o teorii hudby a praktické hudební znalosti, zejména varhanní hru, získal samostudiem. V roce 1791 nastoupil jako pomocník v Prosiměřicích, následně učil také ve Vranově nad Dyjí, Louce (Klosterbruck) a Unterretzbachu. Správní úředník z Louky poznal jeho potenciál a povolal jej nejdříve jako školního pomocníka, poté jako zastupujícího školního duchovního a nakonec jej v roce 1804 jmenoval učitelem.

Zachovaly se záznamy o jeho platu v roce 1807, který pozůstával ze štoly 60 zlatých a 40 krejcarů, 250 zlatých za večerní vyučování mládeže z tabákové továrny, ze svého platu byl povinen platit svému předchůdci i pomocníku. Zřídil zde hudební školu, kde vychovával pěvce i instrumentalisty. Mezi jeho žáky byli i pěvci vídeňského sboru např. Franz Krückl a Matthäus Lutz. Zprávu o koncertu Matthäuse Lutze s Josefem Fügerlem v Louce přinesl v roce 1846 dobový tisk. Ve Znojmě společně s učitelem Hönligerem zorganizovali cyklus církevní hudby. Ve farním kostele v Louce zazněly pod Fügerlovým vedením například Stabat Mater Josepha Haydna, nebo jeho Sieben letzte worte, Der Sterbende Jesu Františka Antonína Rösslera, Der Tod Jesu Karla Heinricha Grauna, Christus am Ölberge Ludviga van Beethovena a Das Vater unser Johanna Gottlieba Naumanna. Za své zásluhy obdržel 19. 12. 1839 při školských oslavách v Louce zlatou medaili čestného občana.

Z tvorby Josepha Fügerla se zachovaly dvě mše, tři Tantum ergo (vydání 1850, IX B 68), několik Pange lingua a další díla. Oblíbenost jeho tvorby potvrzuje její zastoupení na mnoha místech od Brna přes Mikulov, Novou Říši a Olomouc, nevynímaje místa jeho působiště Louku, Znojmo a blízký Šatov (dnes uloženo v Hudebním oddělení archivu Moravského zemského muzea). Byl také kopistou, jeho přepisy děl Johanna Sebastiana Bacha se zachovaly ve vídeňské Österreichische Nationalbibliothek (A-Wn MS 3245, F 18).


Literatura

I. Lexika

PHSN.
LdM.
Stehlíková, Drahoslava: Osobnosti Znojemska, místopis (Znojmo 1998).
Kubíček, Jaromír: Kalendárium osobností Moravy pro období 1996–2000 (Brno 1995).
Trojan, Jan: Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století (Brno 2000).

 

II. Ostatní

Schullfeirlichkeit in Bruck an der Taya (Moravia, Brno, 16. prosince 1839, č. 191, s. 761).
Berichte aus der Heimat, Kirchenmusik (Moravia, Brno, 1. října 1846, č. 118, s. 472).
Elvert, Christian d’: Geschichte der Musik in Mähren und Oesterreische-Schlesien (Brno 1873) II, s. 198.
Straková, Theodora (ed.): Průvodce po archivních fondech (Brno 1971).
Kyas, Vojtěch: Průvodce po archivních fondech II (Brno 2007).

 

Lucia Ročkaiová

Datum poslední změny: 24.10.2015